ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

დეპარტამენტები

საქმისწარმოების დეპარტამენტი

პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი

საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტი

გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტი

ანალიტიკური დეპარტამენტი

თანასწორობის დეპარტამენტი

თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი

სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტი

რეგიონული დეპარტამენტი

სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემია

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin