ცხელი ხაზი

1481

საპარლამენტო მდივანი

საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი

ეკატერინე ფოფხაძე

საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი უზრუნველყოფს საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს სახალხო დამცველს შორის კომუნიკაციას, კანონშემოქმედებით პროცესში სახალხო დამცველის ჩართულობის მიზნით; ახორციელებს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული კანონის პროექტების პერიოდულ მიმოხილვასა და ანალიზს, ამზადებს სამართლებრივ დასკვნებს; ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სახალხო დამცველის რეკომენდაციების კანონმდებლობაში ასახვის მიზნით, შეიმუშავებს საკანონმდებლო წინადადებებისა და ცვლილებების პროექტებს; მონაწილეობს, საქართველოს პარლამენტსა და სხვა უწყებებში/სამუშაო ჯგუფებში,  კანონის პროექტების განხილვის პროცესში და წარადგენს სახალხო დამცველის პოზიციებსა და მოსაზრებებს;

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin