ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

სახალხო დამცველის საკონტაქტო რეკვიზიტები

საკონტაქტო რეკვიზიტები

თბილისი

დავით აღმაშენებლის გამზირი N150. თბილისი 0112
ცხელი ხაზი: 598 08 30 06, 1481

ელ-ფოსტა: info@ombudsman.ge

რეგიონული ოფისების საკონტაქტო ინფორმაცია


  

 
 

 

 


gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin