სიახლეები

ზოგადი წინადადება შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას“ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპეციალური საჭიროებების შესახებ

ზოგადი წინადადება შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას“ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპეციალური საჭიროებების შესახებ

2015 წლის 6 ნოემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე ზოგადი წინადადებით მიმართა შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას“ &nda ...
ტრენინგი სტუდენტებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმების შესახებ

ტრენინგი სტუდენტებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმების შესახებ

2015 წლის 27–28 ოქტომბერს სახალხო დამცველის აპარატმა ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის ევროპული აკადემიის და სსიპ შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ტრენინგი გამართა თ ...
ქვეყანაში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ

ქვეყანაში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ

2015 წლის 28 სექტემბერს სახალხო დამცველმა საქართველოში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ დიპლომატებს, მედიის წარმომადგენლებს, საერთაშორისო ...
რეკომენდაცია 2015 წლის 12 თებერვალს გამართულ ღონისძიებაზე სპორტის სასახლის შენობის არასათანადო  ადაპტირების გამო დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის შესახე ...

რეკომენდაცია 2015 წლის 12 თებერვალს გამართულ ღონისძიებაზე სპორტის სასახლის შენობის არასათანადო ადაპტირების გამო დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის შესახე ...

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2015 წლის 17 ივლისს რეკომენდაციით მიმართა შპს „არტპალასს“ შეიმუშავოს შიდა დოკუმენტი (დებულება/წესები/პრინციპები), რომლითაც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა ...
სამუშაო შეხვედრა ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის ეფექტური იმპლემენტაციის შესახებ

სამუშაო შეხვედრა ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის ეფექტური იმპლემენტაციის შესახებ

2015 წლის 22-23 ივნისს ევროკომისიის ტექნიკური დახმარებისა და გაცვლის ინსტრუმენტის (TAIEX) დახმარებით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა გამართა სამუშაო შეხვედრა საქართველოში ანტიდისკრიმინაციული კა ...
თანასწორობის საკითხების საერთაშორისო ექსპერტის ვიზიტი

თანასწორობის საკითხების საერთაშორისო ექსპერტის ვიზიტი

2015 წლის 28-30 აპრილს საქართველოს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის ეფექტური იმპლემენტაციის მიზნით, სახალხო დამცველის აპარატში სტუმრად იმყოფებოდა თანასწორობის საკითხების საერთაშორისო ექსპერტი ჩილა ვ ...
ტრენინგები დისკრიმინაციის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეებისათვის ქუთაისსა და სამტრედიაში

ტრენინგები დისკრიმინაციის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეებისათვის ქუთაისსა და სამტრედიაში

2015 წლის 16 აპრილს სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის სპეციალისტებმა ანა კვაჭაძემ და მარიეტა ახვლედიანმა ქუთაისის  ფიზიკა მათემატიკის 41-ე და მე-20  საჯარო სკოლებში, ასევ ...
ტრენინგები დისკრიმინაციის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეებისათვის ბათუმსა და ქობულეთში

ტრენინგები დისკრიმინაციის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეებისათვის ბათუმსა და ქობულეთში

სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის სპეციალისტებმა ანა კვაჭაძემ და გიორგი კაპანაძემ 2015 წლის 7 აპრილს საგანმანათლებლო ტრენინგები ჩაატარეს ბათუმის  მე-2  და მე–14 საჯ ...
ზოგადი წინადადება „ჯობს.გეს“ დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე

ზოგადი წინადადება „ჯობს.გეს“ დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე

2015 წლის 8 აპრილს სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შპს „ჯობს.გეს“, შეიმუშავოს ისეთი რეგულაციები, რომლითაც აღმოიფხვრება დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოქვეყნება მის ვებ გვერდზე ...
შეხვედრები პოლონეთში – დისკრიმინაციის საკითხებზე

შეხვედრები პოლონეთში – დისკრიმინაციის საკითხებზე

2015 წლის 31 მარტსა და 1 აპრილს სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა მაკა გიოშვილმა, მარიეტა ახვლედიანმა და მარიამ გაიპარაშვილმა შეხვედრები გამართეს პოლონეთის ომბუდსმ ...
ტრენინგები დისკრიმინაციის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეებისათვის

ტრენინგები დისკრიმინაციის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეებისათვის

სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის სპეციალისტებმა ანა კვაჭაძემ და გიორგი კაპანაძემ დისკრიმინაციის აკრძალვის, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონისა და სახალხო დამცვ ...
ტრენინგები სკოლებში დისკრიმინაციის საკითხებზე

ტრენინგები სკოლებში დისკრიმინაციის საკითხებზე

სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მაკა გიოშვილმა და დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მარიამ გაიპარაშვილმა და მარიეტა ახვლედიანმა თბილისის 4 სკოლის მე-10 და მე-11 კლასის მ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ტელ: 291 38 14 ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)