მონიტორინგის ჯგუფი

საკონსულტაციო საბჭოს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად მონიტორინგისა და თემატური კვლევების განხორციელების მიზნით ღია კონკურსის წესით შეირჩა შშმ პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის ჯგუფი, ხუთი პირის შემადგენლობით.
მონიტორინგის ჯგუფის ძირითადი მოვალეობაა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებთან ერთად, გეგმიურ და საჭიროებიდან გამომდინარე, არაგეგმიურ მონიტორინგის მისიებში (ვიზიტებში) მონაწილეობა – შემოწმების ჩატარება და ანგარიშგება. ასევე, კონკრეტულ თემატიკაზე ანალიზის/კვლევების განხორციელება.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)
გამოგზავნეთ შეტყობინება