საინფორმაციო ბიულეტენი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის მაისი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის მაისი

სახალხო დამცველმა საზოგადოებას მაისის თვის ბიულეტენი წარუდგინა. ბიულეტენში ასახულია სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მთელი თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობა, ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვ ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის აპრილი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის აპრილი

2015 წლის 11 მაისს სახალხო დამცველმა აპრილის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, სადაც აპარატის მუშაობის ერთი თვის ანგარიშია ასახული. ბიულეტენში შესულია სახალხო დამცველის მიერ აპრილის თვეში მომზა ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის მარტი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის მარტი

საქართველოს სახალხო დამცველმა მარტის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. ბიულეტენში მოკლედ არის მიმოხილული ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის წლიური საპარლ ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის თებერვალი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის თებერვალი

საქართველოს სახალხო დამცველმა თებერვლის საინფორმაციო ბიულეტენი გამოაქვეყნა. ბიულეტენის მთავარ თემად წარმოდგენილია სახალხო დამცველის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 5 დღის განმავლობაში სახალხო დამც ...
სამუშაო შეხვედრა კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების შესახებ

სამუშაო შეხვედრა კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების შესახებ

2015 წლის 26 თებერვალს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებმა კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე წარმო ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის იანვარი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის იანვარი

სახალხო დამცველმა იანვრის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. იანვარში სახალხო დამცვლის აპარატში მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ცვლილებები  განხორციელდა. აპარატის გაზრდილმა ფუნქციებმა და ადამიანი ...
ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის დეკემბერი

ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის დეკემბერი

სახალხო დამცველმა #11 საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, რომელშიც დეკემბრის თვის საქმიანობაა ასახული. დეკემბერი ჩვენი ოფისისთვის უკიდურესად დატვირთული აღმოჩნდა. მომზადდა 10 დეკემბრის ანგარიში ადამიან ...
ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის ნოემბერი

ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის ნოემბერი

2014 წლის 13 დეკემბერს სახალხო დამცველმა #10 საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. დოკუმენტში ერთად არის თავმოყრილი სახალხო დამცველის შეხვედრები, განცხადებები, შეხედულებები და დამოკიდებულებები ქვეყანაში ...
ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის ოქტომბერი

ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის ოქტომბერი

2014 წლის 11 ნოემბერს სახალხო დამცველმა #9 საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. დოკუმენტში ერთად არის თავმოყრილი სახალხო დამცველის შეხვედრები, განცხადებები, შეხედულებები და დამოკიდებულებები ქვეყანაში მ ...
ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის ივლისი – აგვისტო

ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის ივლისი – აგვისტო

2014 წლის 5 სექტემბერს სახალხო დამცველმა #7 საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, რომელშიც გასული 2 თვის საქმიანობაა ასახული. ამ პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატმა 13 რეკომენდაცია და წინადადება მიაწოდა ...
ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის ივნისი

ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის ივნისი

2014 წლის 7 ივლისს სახალხო დამცველმა გასული თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. ბიულეტენში ფართოდ არის მიმოხილული ევროპის საბჭოში გამართული შეხვედრები, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირები ...
ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის მაისი

ბიულეტენი - პერიოდული გამოცემა, 2014 წლის მაისი

2014 წლის 6 ივნისს სახალხო დამცველმა მაისის თვის მნიშვნელოვან მოვლენებთან დაკავშირებით საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. ბიულეტენში ასახულია დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ ჩატარებული კვლევა 2008&ndash ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)