Yeni xəbərlər

Bərabərlik mexanizminin 10 ili başa çatıb

2024-cü il mayın 2-də Gürcüstan Parlamentinin Avropa İttifaqı ilə assosiasiya gündəliyinə uyğun olaraq “Ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında” Gürcüstan Qanununu qəbul etməsindən və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 10 il ötür. Xalq Müdafiəçisi tərəfindən ayrı-seçkiliklə mübarizə üçün milli mexanizm yaradılmışdır.

Ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə ilə bağlı qanunvericiliyin qəbulu özlüyündə ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından mühüm hadisə olsa da, normativ bazanın praktikada həyata keçirilməsinə mane olan maddi və prosessual-hüquqi çatışmazlıqlar tezliklə üzə çıxdı. Ayrı-seçkiliyə qarşı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 11 fevral 2015-ci il tarixində Xalq Müdafiəçisi qanunvericilik təklifi ilə Milli Məclisə müraciət etmişdir. 2019-cu ildə ayrı-seçkilik işləri üzrə xalq Müdafiəçisinin mandatı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirilib. Xalq Müdafiəçisinə məlumat verildikdə və təqdimat alındıqda, fiziki şəxslər ona baxmaq və nəticələri Xalq Müdafiəçisinə bildirmək öhdəliyi daşıyırlar. 2019-cu ildə təqib və cinsi qısnama, 2020-ci ildə isə ağlabatan şəraitdən imtina ayrı-seçkilik formaları kimi müəyyən edilib.

  • 10 il ərzində Xalq Müdafiəçisi iddia edilən ayrı-seçkiliyə dair 1363 faktı araşdırıb, onlardan 97 iş üzrə öz təşəbbüsü ilə icraat başlanıb. Baxılan işlərdən 865-i dövlət qurumları tərəfindən, 498-i isə özəl hüquq subyektləri tərəfindən ayrı-seçkiliyə məruz qalması ilə əlaqədardır. İldən-ilə ayrı-seçkilikdən qorunan əlamətlərin kəmiyyət göstəricisi aktiv şəkildə dəyişirdi ki, bu da bir çox hallarda konkret ildə sosial, iqtisadi və ya siyasi vəziyyətlə müəyyən edilirdi;
  • Xalq Müdafiəçisi 110 tövsiyə və 51 ümumi təklif hazırlayıb;
  • Qabaqcıl təcrübələrin inkişaf etdirilməsi və düzgün hüquqi standartların yaradılması məqsədilə ümumi məhkəmələrə 28 dostun rəyi təqdim edilmişdir;
  • Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində baxılan işə üçüncü tərəf müdaxilə edərək, məhkəməyə qadınların bərabərliyi ilə bağlı Gürcüstanda mövcud vəziyyət haqqında məlumat verdi;
  • 17 aprel 2024-cü il tarixində Xalq Müdafiəçisi tərəflər arasında iddia edilən ayrı-seçkilik faktı ilə bağlı ilk dəfə barışıq aktı imzaladı. Aparatın cəlb edilməsi ilə şifahi dinləmə keçirilib, orada tərəflər arasında razılıq əldə olunub;
  • Xalq Müdafiəçisinin nümayəndələri 400-ə yaxın məlumat görüşü və təlimləri keçirmiş, ümumilikdə 6500 nəfərə bərabərlik məsələləri ilə bağlı məlumat vermişlə Hədəf auditoriyası həm dövlət qulluqçuları, həm də özəl şirkətlərin nümayəndələri, peşəkar birliklər və müxtəlif həssas qruplar, tələbələr, müəllimlər, şagirdlər, jurnalistlər və qeyri-hökumət təşkilatları;
  • 12 xüsusi məruzə, 1 dərs vəsaiti, 6 video çarx və 2 elektron təlim kursu hazırlanmışdır;
  • Beynəlxalq və yerli aktyorlarla əməkdaşlıq çərçivəsində qeyd etmək lazımdır ki, 2017-ci ildə Gürcüstanın Xalq Müdafiəçisi “Avropa Bərabərlik Orqanları Şəbəkəsi”nə (Equinet) üzv olmuşdur.

Xalq Müdafiəçisi Aparatı son 10 il ərzində iddia edilən ayrı-seçkilik hallarının araşdırılması üçün Xalq Müdafiəçiliyi İdarəsinə müraciət etmiş bütün insanlara minnətdarlığını bildirir. Ayrı-seçkilik qurbanlarının hüquqlarının qorunmasında, bərabərlik haqqında məlumatların yayılmasında və müxtəlif maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsində Xalq Müdafiəçisinə dəstək verən bütün beynəlxalq və yerli təşkilatların rolunu da vurğulamaq lazımdır; Xalq müdafiəçisi gələcəkdə onlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsinə ümid etdiyini bildirir.

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)