Departament haqqında

Şöbə Gürcüstanın İctimai Müdafiəçisi İdarəsinin struktur bölməsidir.

Şöbə öz funksiyalarını yerinə yetirərkən Gürcüstanın İctimai Müdafiəçisi adından fəaliyyət göstərir.

Şöbənin əsas vəzifələri bunlardır:

 1. Gürcüstanın ictimai müdafiəçisinə Gürcüstanın “ayri-seçkiliyin bütün formalarinin ləğvi” haqqında qanunu ilə səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə kömək etmək;
 2. Gürcüstanda bərabərliyin qorunması sahəsində milli və beynəlxalq aktların icrasına nəzarət;
 3. İrqi, dəri rəngi, dili, cinsi, yaşı, milliyəti, mənşəyi, doğulduğu yer, yaşayış yeri, mülkiyyəti və ya rütbəsi, dini və ya inancı, milli, etnik və ya sosial mənsubiyyəti, peşəsi, ailə vəziyyəti, sağlamlıq vəziyyəti, əlilliyi, cinsi oriyentasiya, cinsiyyət kimliyi və ifadəsindən, siyasi və ya digər baxışlarından və ya digər əsaslarından asılı olmayaraq, hər hansı bir ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına və Gürcüstan qanunlarına əsasən hər hansı bir fiziki və hüquqi şəxsin hüquqlarından bərabər şəkildə istifadə olunmasına kömək etmək;
 4. Ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılmasına nəzarət etmək.

Şöbənin funksiyaları:

 1. İctimai Müdafiəçisi İdarəsinə daxil olan bərabərliyin pozulması ilə əlaqədar müraciət / şikayətlərin araşdırılması və müvafiq nəticələrin / tövsiyələrin / təkliflərin layihələrinin hazırlanması;
 2. Səlahiyyətlərinə aid məsələlərə dair konstitusiya iddiaları layihələrinin hazırlanması;
 3. Səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərə dair ictimai müdafiəçisi hesabatının müvafiq hissələrinin layihələrinin hazırlanması;
 4. Gürcüstanın ictimai müdafiəçisi tərəfindən səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərə dair verilən tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə nəzarət;
 5. Təhsil fəaliyyəti sahəsində insan bərabərliyinin qorunması sahəsində tədbirlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi;
 6. Qanunvericiliyin və qanun layihələrinin səlahiyyətlərinə aid sahələrə uyğun təhlili və müvafiq tövsiyələr / təkliflər layihələrinin hazırlanması;
 7. Özləri şöbənin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən irəli gələn digər funksiyaları yerinə yetirir.

Yuxarıda göstərilən səlahiyyətlərin səmərəli həyata keçirilməsi məqsədilə 2014-cü il
Avqustun 22-də 140 saylı əmrlə Xalq Müdafiəçisi Bərabərlik Departamenti yaratmışdır,
Onun funksiyası xalq Müdafiəçisinə Ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması barədə qanunla verilən səlahiyyətləri icra etməkdə kömək etməkdir.

Bərabərlik Departamenti 20 Noyabr 2014-cü ildə fəaliyyətə başlamışdır.

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)