Departament haqqında

Analitik şöbəsi

Şöbə Gürcüstanın ictimai müdafiəçisi idarənin ilk struktur bölməsidir. İkincili bir struktur vahidi olaraq Statistika şöbəsini əhatə edir. Şöbə öz funksiyalarını yerinə yetirərkən Gürcüstanın ictimai müdafiəçisi adından fəaliyyət göstərir. Şöbə, qanunla müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq ona rəsmi nəzarəti həyata keçirən Gürcüstanın ictimai müdafiəçisinə və ictimai müdafiəçinin müavininə hesabat vermək məcburiyətindədir. Eyni şöbənin Statistika şöbəsi Analitik şöbənin müdirinə, ictimai müdafiəçiyə və ictimai müdafiəçinin müavininə hesabat vermək məcburiyətindədir. Şöbənin məqsədi sistemli dəyişikliklərin ixtisaslı analitiklər vasitəsilə həyata keçirilməsini, keyfiyyətli hesabat və tövsiyələrin hazırlanmasını və bunların sistematik monitorinqini təmin etməkdir.

Şöbənin funksiyaları:

 • Daxili statistik məlumatların işlənməsi metodologiyasını hazırlamaq və vaxtaşırı yeniləmək (coğrafi, məzmuni, tematik, hüquqi və digər komponentləri əks etdirməlidir);
 • daxili statistik məlumatlarin işlənməsi metodologiya sənədinə uyğun olaraq, İctiami Müdafiə Şöbəsinin müvafiq statistik məlumatlarını qəbul etmək, çeşidləmək və işləmək və elektron platforma vasitəsilə Dövlət Müdafiə Şöbəsinin işçilərinə təqdim etmək;
 • Mövcud daxili sənədlərin, tövsiyələrin və digər daxili və xarici sənədlərin Dövlət Müdafiə Şöbəsinin digər struktur bölmələri üçün əlçatan olacaq birləşmiş sistemdə yerləşdirmək. Həmçinin, bu bazanı mükəmməl inkişaf etdirmək;
 • Ümumiləşdirilmiş ümumi daxili statistik məlumatların rüblük təhlili;
 • Daxili istehlak üçün lazım olduqda və ya müvafiq dövlət / beynəlxalq qurumlara təqdim etmək üçün statistik hesabatların vaxtaşırı hazırlanması;
 • İctimai Müdafiə Şöbəsinin müxtəlif struktur bölmələri ilə əlaqəli statistik məlumatların işlənməsi metodologiyası haqqında sənədin yaradılması və vaxtaşırı yenilənməsi, habelə İctimai Müdafiə Şöbəsinin müxtəlif struktur bölmələri ilə əlaqəli statistik məlumatların işlənməsi metodologiyası haqqında sənədin yaradılması və vaxtaşırı yenilənməsi, habelə İctimai Müdafiəçisi Şöbəsinin müxtəlif tematik şöbələri üçün vacib statistik məlumatların istənilməsi, toplanması, ehtiyac olduqda çeşidlənməsi və müvafiq işçilərlə bölüşülməsi;
 • Gürcüstan İctimai Müdafiəçisinin illik və xüsusi hesabatında verilmiş tövsiyələri həyata keçirmək üçün Gürcüstanın dövlət büdcəsi / büdcə layihəsinin (və müşayiət olunan sənədlərin) təhlili, dövlət qurumları ilə əlaqə və Gürcüstanın İctimai Müdafiə İdarəsinin işçiləri ilə əlaqələndirmə; Gürcüstan Parlamentinin qərarında əks olunan tövsiyələrin həyata keçirilməsi üçün (müvafiq vəsaitin əlavə ayrılması lazım olduqda) Gürcüstan Maliyyə Nazirliyi ilə iş formatının təşkili;
 • İctimai Müdafiəçinin illik hesabatının hazırlanması üçün bir bələdçi sənədinin hazırlanması, ictimai müdafiəçinin illik hesabatının hazırlanması üçün bir rəhbər sənəd hazırlamaq, metodologiyanı / formatı davamlı inkişaf etdirmək məqsədi ilə müqayisəli hüquqi təcrübələri təqdim etmək və təhlil etmək;
 • Dövlət Müdafiəçisinin illik hesabatını hazırlamaq üçün müvafiq struktur bölmələri ilə əməkdaşlıq və hesabatın hazırlanması (bu funksiyanı yerinə yetirmək üçün İctimai Müdafiə İdarəsinin Analitik şöbəsi fəaliyyət planı, məlumat tələbi cədvəli və məsul şəxslər tərtib edir);
 • Hər hansı bir şöbənin funksional təsvirinə daxil olmayan məsələlərlə bağlı Dövlət Müdafiə İdarəsinin xüsusi hesabatlarının hazırlanması; Eyni zamanda iki və ya daha çox şöbənin funksional təsvirinə daxil olan Dövlət Müdafiə İdarəsinin xüsusi hesabatlarının hazırlanması / hazırlanma koordinasiyası;
 • İctimai Müdafiə İdarəsi tərəfindən göndərilən kölgəli hesabatlarının nəticələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi və təhlili; Müvafiq prosedurlara istinad edərək kölgəli hesabatlarının təqdim edilməsinə imkan verən beynəlxalq müqavilələri / mexanizmləri müəyyənləşdirmək;
 • Tematik şöbələrlə birlikdə kölgəli hesabatlarının hazırlanması və müvafiq beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilməsi;
 • Beynəlxalq təşkilatlar üçün hesabatların hazırlanması və ya ikinci və əlavə təhlillərin aparılmasını nəzərdə tutan təlimlərin koordinasiyası;
 • Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Gürcüstana qarşı qərarlarının icrası prosesində rəylərin təqdim edilməsi, habelə üçüncü tərəf rəylərinin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə təqdim edilməsi;
 • Gürcüstan Hökuməti tərəfindən Gürcüstan Parlamentinə təqdim olunan, Parlamentin İş qaydalarının 2281, 2282 və 2283-cü maddələri əsasında parlamentə təqdim olunan hesabatın təhlili və bu barədə müvafiq hesabatın hazırlanması;
 • Gürcüstan parlamentinə və ya dövlət qurumuna təqdim olunan insan hüquqları ilə əlaqəli təqdim olunan müxtəlif beynəlxalq hesabatların təhlili və zəruri hallarda İctimai Müdafiə İdarəsinin rəyinin Parlamentə təqdim edilməsi;
 • Qanun layihələrinin dövri olaraq nəzərdən keçirilməsi və təhlili, müzakirə olunan qanun layihələri üzrə hüquqi nəticələrin hazırlanması və ediləcək olan dəyişikliklərin müəyyənləşdirilməsi;
 • Həyata keçirilmiş qanunvericilik dəyişikliklərinin əlavə monitorinqi və bunlar barədə həm dövlət müdafiəçisi üçün, həm də Parlamentə təqdim edilməsi üçün dövri hesabatların hazırlanması (müvafiq tematik bölmə ilə əməkdaşlıq etməklə);
 • İctimai Müdafiəsi İdarəsi tərəfindən təqdim olunan qanun layihə(lər)sinə baxış nəticələrinin və / və ya rədd edilməsinin səbəblərinin təhlili və İctimai Müdafiəsi İdarəsinin rəhbərliyi və müvafiq struktur bölmə ilə əlaqələndirilməsi;
 • Parlamentin hesabatından sonra Parlament tərəfindən qəbul edilmiş qətnamənin həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət planının tərtib edilməsi; parlament hesabati tövsiyələr fəaliyyət planinin / agentliklərlə görüşlərin və irəliləyiş hesabatının nəzərdən keçirilməsinin həyata keçirilməsi;
 • Xüsusi hesabat hazırlandıqda, tövsiyələrinin həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət planının tərtib edilməsi və icrasında iştirak etmək;
 • Müvafiq tematik şöbənin iştirakı ilə (lazım olduqda) ictimai müdafiəçinin / ictimai müdafiəçi müavininin hesabatı üçün açılış mətninin hazırlanması;
 • Müvafiq dövlət qurumları ilə rabitə və iş görüşlərinin formatlarının inkişafı və tətbiqi;
 • Tematik şöbələr tərəfindən bu cür tədqiqatın aparılması mümkün olmadıqda, tematik tədqiqatların və / və ya insan hüquqları məsələlərinə dair qanunvericiliyin təhlilinin hazırlanması;
 • Gürcüstanın ictimai müdafiəçisi haqqında Orqanik qanunundaki çatışmazlıqları müəyyənləşdirmək, onların düləliş yollarını təklif etmək və Gürcüstan parlamenti qarşısında vəkillik etmək;
 • İctimai müdafiəçisi strategiyasının vaxtaşırı yenilənməsi;
 • Zəruri hallarda, İctimai müdafiəçisi / İctimai müdafiəçisinin müavininin qərarı ilə tematik şöbələr tərəfindən həyata keçirilən illik fəaliyyətləri ölçmək və statistik və məzmun baxımından qiymətləndirmək;
 • Təklif / tövsiyələrin işlənib hazırlanmasını yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq tövsiyələr hazırlamaq və idarənin struktur bölmələrinə təqdim etmək;
 • Şöbənin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə xas olan digər funksiyaları yerinə yetirmək.
iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)
Mesaj göndərin