Müraciət

Gürcüstan Konstitusiyasına əsasən, "Gürcüstan vətəndaşlarının sarsılmaz iradəsi demokratik bir ictimai təsisat qurmaqdır." O, irqindən, dəri rəngindən, dilindən, cinsindən və dinindən asılı olmayaraq bütün gürcü millətinin və bütün Gürcüstan vətəndaşlarının demokratik dövlət qurmaq üçün birlikdə çalışmaq istəyini ifadə edir.

Bu məqsədə insan hüquq və azadlıqlarının hörməti və qorunması olmadan nail olmaq olmaz, çünki məhs bu demokratiyanın əsas təminatlarından biridir.

İnsan hüquqları bütün vətəndaşların maraqlarını birləşdirir və onun qorunmasının ən möhkəm vasitəsi qanundur. Hər kəs qanun qarşısında bərabərdir və mənim, bir Ombudsman kimi əsas məqsədim Gürcüstanda qanunun aliliyini möhkəmləndirməkdir.

Gürcüstan Parlamenti tərəfindən ictimai müdafiəçi seçildiyim üçün hüquq və azadlıqlarınızı qorumaq mənim borcumdur.

Gürcüstanın ictimai müdafiəçisi olaraq, borcluyam:

  • Gürcüstan vətəndaşlarının, Gürcüstanda yaşayan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının Konstitusiya və Gürcüstan Qanunu ilə təsbit edilmiş hüquq və azadlıqların, habelə beynəlxalq müqavilə və sazişlərdə təsbit edilmiş hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı səslənən ərizə və şikayətlərinə cavab vermə
  • Həbs, məhkəməyə qədər həbs və azadlıqdan məhrumetmənin digər yerlərində insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyətini yoxlamaq.
  • İnsan hüquqlarının qorunması sahəsində maarifləndirmə fəaliyyətini təmin etmə
  • Məqsədim, uşaq hüquqları pozulduqda, yaşlıların hüquqlarına məhəl qoyulmadığında, işçiyə qarşı haqsız davranıldığında, mülkiyyət hüquqları pozulduğunda, məhbuslara işgəncə verildiyi və ya qeyri-insani rəftar edildiyində, azlıqda qalan vətəndaşlar sıxışdırıldıqda, fərqli baxışları olan insanlar təqib olunduqda, insanların azadlıqları qanunsuz şəkildə əlindən alındıqda heç bir faktı cavabsız qoymamaqdır.

Sizi əmin etmək istəyirəm ki, ifadələriniz və şikayətləriniz ədalətli və təxirəsalınmaz şəkildə mənim və ictimai müdafiəçinin Aparatı tərəfindən həll ediləcəkdir.

Gürcüstanın ictimai müdafiəçisi

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)
Mesaj göndərin