Xalq Müdafiəçisinin müavinləri

Xalq Müdafiəçisinin birinci müavini

Xalq Müdafiəçinin birinci müavini

Tamar Qvaramadze

Tamar Qvaramadzenin 12 ilə qədər inkişaflı iş təcrübəsi var, hansı ki, əsasən insan hüquqları müdafiəsi sahəsində, o cümlədən menecer vəzifəsində işləməyi əhatə edir. GGHB-də, rəhbərlik dövründə yüz-minlərlə insanın hüquqları qorundu, parlament əsas qanunlarına düzəlişlər etdi və milli və beynəlxalq məhkəmələrdə mühüm presedentlər yaradıldı. Tamar Qvaramadzenin uğurlarına, insan hüquq müdafiəçisi kimi işləyərkən, yüzlərlə ehtiyacı olan insanın hüquqlarının birbaşa qorunması daxildir. Bundan əlavə, Tamar Qvaramadze nüfuzlu beynəlxalq və yerli təşkilatların (Avropa Şurası, GIZ, DFG, Vəkillər Kollegiyası) nəşrləri üçün bir sıra araşdırmaların müəllifidir.

Qeyri-hökumət və ictimai sektorlarda uğurlu karyera ilə yanaşı, Tamar Qvaramadze TDU-nin hüquq elmləri doktoru və dosentdir. Tamar Qvaramadze eyni zamanda aparıcı insan hüquqları təşkilatlarının müşahidə şurasının üzvüdür – Avropa İnsan Hüquqları Mərkəzinin (EHRAC) Beynəlxalq Komitəsinin üzvü və Gürcüstan Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin idarə heyətinin üzvüdür.

2014-2016-cı illərdə Tamar Qvaramadze eyni zamanda Gürcüstanın Xalq Müdafiəçisi Milli Prevensiya Mexanizmi Məşvərət Şurasının üzvü idi.

 

  1. Peşə nailiyyətləri:

İnsan hüquqlarının müdafiəsi: İnsan hüquqları üzrə vəkil kimi işlədiyi iki il ərzində (2007-2009) Tamar Qvaramadze, uğurlu məhkəmə və hüquqi məsləhət vermə yolu ilə yüzlərlə insanın hüquqlarını birbaşa (əsasən sosial, iqtisadi və siyasi) müdafiə etmişdir (GGHB-də işləyərkən).

Effektiv idarəetmə: Yeddi illik idarəetmə təcrübəsi dövründə (2009–2017) Tamar Qvaramadze həm ictimai, həm də qeyri-hökumət sektorlarında işləyərkən təşkilatı sistemlərin səmərəliliyini və effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıran bir sıra islahatları planlaşdırdı və həyata keçirdi. GGHB-də icraçi direktor vəzifəsində işləyərkən (2014-2016) Tamar Qvaramadze, təşkilatın üç qat maliyyələşməsinə (maliyyə idarəetmə qabiliyyətinin artmasına əsaslanaraq) imkan verən çevik maliyyə idarəetmə sistemləri və təşkilati qaydaları tətbiq etdi. Bundan əlavə, Tamar Qvaramadze idarəetmə standartlarını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdı, yeni insan resursları idarəetmə sistemini tətbiq etdi və təşkilat nizamnaməsini yenilədi. Təhsil Nazirliyində İnsan Resursları şöbəsinin müdiri vəzifəsində işlədiyi müddətdə (2009–2010) Tamar Qvaramadze nazirlikdə kadr hazırlığı ehtiyacları haqqında hərtərəfli məlumat əldə etməyə imkan verən İnsan Resursları Məlumat Sistemi Mexanizmini tətbiq etdi.

Nəticəyə yönəlmiş vəkillik kampaniyası: 2011-2014-cü illərdə GGHB-nin əsas layihələrindən birini idarə edərkən (USAİD tərəfindən maliyyələşdirilən “Məhkəmə Müstəqilliyi və Məhkəmə Sisteminin Gücləndirilməsi”) Tamar Qvaramadzenin rəhbərliyi ilə Gürcüstanda bir sıra vacib qanunlar dəyişdirildi, milli və beynəlxalq hüquqi presedentlər (yuxarıda göstərildiyi kimi xüsusi faydalanan şəxslərin birbaşa qorunması ilə birlikdə) yaradıldı. Onun rəhbərliyi altında milli məhkəmələrə 400-dən çox, 25 Konstitusiya Məhkəməsinə və 30-dan çox Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə (ECHR) strateji iddia qaldırılmışdır. Bundan əlavə, Gürcüstan Parlamenti, insan hüquqlarının müdafiəsi standartlarını qanunvericilik səviyyəsində əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıran Tamar Qvaramadzenin rəhbərliyi ilə hazırlanmış 10 tövsiyə hesabatını tamamilə nəzərə alıb.

Fandreyzinq: Tamar Qvaramadzenin rəhbərliyi ilə GGHB, demək olar ki, maliyyəsini üç dəfə artırdı və Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyindən (USAİD) maliyyə aldı. Tamar Qvaramadzenin rəhbərliyi ilə strateji fandreyzinq yolu ilə təşkilat 3 milyon dollardan çox qazanc əldə etdi (üç il müddətinə təşkilat büdcəsinin 95% -ni təşkil edir). Artan maliyyələşdirmə sayəsində təşkilat 100 mindən çox faydalanan şəxsə hüquqi yardım göstərmək, milli və beynəlxalq məhkəmələrdə əhəmiyyətli məhkəmə presedentlərini yaratmaq və Gürcüstanda insan haqları vəziyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq imkanı əldə etdi.

 

  1. Akademik fəaliyyətlər

Peşəkar nailiyyətlərlə yanaşı, Tamar Qvaramadze akademik fəaliyyətlədə fəal olaraq məşğuldur. Onun təcrübəsi universitetlərdə tədris və tədqiqatların onilliyini əhatə edir:

Hüquq elmləri doktoru, TDU-nun İnzibati Hüquq kafedrasının dosenti - Tamar Qvaramadze artıq uzun illərdir ki, TDU, Qafqaz Universiteti və Şərqi Avropa Universitetlərində bakalavr və magistr tələbələrinə mühazirələr oxuyur.

6 tədqiqat, 2 rəy və onlarla monitorinq hesabatlarının və tövsiyənin müəllifi – zəngin tədqiqat təcrübəsinə əsaslanaraq Tamar Qvaramadze Alman İnkişaf Agentliyi (GIZ), Alman Araşdırma Cəmiyyəti Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Avropa Şurası və Gürcüstan Vəkillər Kollegiyası (GBA) kimi müxtəlif beynəlxalq və nüfuzlu təşkilatlara ekspert dəstəyi verir. Tamar Qvaramadzenin təcrübə sahələrinə idarəetmə, inzibati hüquq, vergi hüququ və insan hüquqları, hüquqi və Avropa inteqrasiya məsələləri daxildir.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Hüquq Akademiyasının rəhbəri – 2016-2017-ci illərdə Tamar Qvaramadze təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə sistemində ali təhsil proqramları üçün milli tədris planı hazırlamışdır. Onun rəhbərliyi / müəllifliyi ilə tədris planlarına və tədris planının ümumi tənzimlənməsinə ciddi dəyişikliklər edildi.

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)