News

Public Defender’s Statement on Protection of Rights of Ukrainian Children in Georgia

More than 10 million people have been displaced as a result of hostilities in Ukraine. Out of them, 6 million people have been internally displaced, while more than 3 million fled abroad, including to Georgia. The majority of people seeking safe asylum, about 90%, are children and women.

The trauma caused by war is especially hard for children. Therefore, it is essential to support the displaced children, to provide a safe environment and to inform them and their parents about the services accessible to them in Georgia.

Based on the above, the Public Defender wants to provide information to persons displaced from Ukraine to Georgia on the services and support mechanisms developed by the local governments, international organizations and the Office of the UkrainianOmbudsperson.

  • In order to access the right to education and integrate into the educational space, students who are unable to continue their general education in Ukrainian schools as a result of the hostilities started in Ukraine on February 24, 2022, will be enrolled in Georgian schools in a simplified manner. Applicants must apply to the desired school. Georgia offers them to study at public schools, both in the official and other languages. If desired, legal representatives of students can also apply to private schools. Detailed information on this issue can be received via the hotline of the Ministry of Education and Science of Georgia: (995 32) 2 200220.
  • In addition, psychosocial services are offered to school-age children and adolescents from Ukraine by the Office of Resource Officers of Educational Institutions - For individual and group counseling, those interested can call the hotline of the psychosocial service center: 08 00 00 00 88, which is available 24 hours a day.
  • It is particularly important to note that in order to ensure access to education for Ukrainian children, the Office of the UkrainianParliament Commissioner for Human Rights created an information guide for children, their parents and teachers, which makes education more accessible for children temporarily displaced from Ukraine, through accessible Ukrainian-language educational resources and
  • It should be noted that persons that arrived in Georgia from Ukraine and need assistance or information on asylum can contact UNHCR Georgia: phone +995 577415 610 / e-mail: geotbrt@unhcr.org

For its part, the Public Defender of Georgia will actively monitor the unwavering protection of the rights of Ukrainian children in Georgia and will continue to cooperate with the UkrainianParliament Commissioner for Human Rights, including within the framework of the European Network of Ombudspersonsfor Children. In case of need, any person can call the Public Defender’s hotline – 1481 for 24 hours.


ЗАЯВА НАРОДНОГО ЗАХИСНИКА ГРУЗІЇЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ У ГРУЗІЇ

Понад 10 мільйонів людей стали вимушеними переселенцями внаслідок бойових дій в Україні понад 6 мільйонів із них переїхали всередині країни, і понад 3 мільйони за кордон, у тому числі до Грузії. Більшість вимушених пересілих осіб, які шукають безпечний притулок, близько 90% складають діти та жінки.

Травма, завдана війною, особливо тяжка для дітей. Тому необхідно підтримувати вимушених пересілих дітей з України. Забезпечення безпечного середовища та інформування дітей та опікунів про послуги, орієнтовані на них у країні.

На підставі вищевикладеного, Народний захисник хоче надати інформацію внутрішньо переміщеним особам з України в Грузії, про послуги та механізми підтримки, розроблені органами місцевого самоврядування, міжнародною організацією та апаратом омбудсмена в Україні.

  • З метою доступу до права на освіту та інтеграцію в освітній простір учні, які внаслідок бойових дій в Україні з 24 лютого 2022 року не мають можливості продовжити загальну освіту в українських школах, будуть зараховані до грузинських шкіл спрощеним способом. Бажаючі мають подати заявку до бажаної школи. Грузія пропонує учням навчатися в державних школах як державною, так і іншими мовами. За бажанням законні представники учнів також можуть звертатися до приватних шкіл. Детальна інформація з цього питання доступна за гарячою лінією Міністерства освіти і науки Грузії: + (995 32) 2 200220.
  • Крім того, послуги психолого-соціального консультування пропонуються дітям шкільного віку та підліткам з України в Грузії Службою ресурсів ЮЛСП освітньої установи. Для індивідуального та групового консультування бажаючі можуть зателефонувати на гарячу лінію Центру психосоціальної допомоги: 08 00 00 00 88, яка працює цілодобово.
  • Особливо важливо наголосити на тому, що для забезпечення доступу до освіти для українських дітей Апарат Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України створив інформаційний довідник. Який призначений для дітей, їхніх батьків та педагогів. Посібник з доступу до україномовних освітніх ресурсів або порталів робить більш доступним навчання для дітей, тимчасово переселених з України за кордон.
  • Слід зазначити, що особи, які прибувають до Грузії з України, яким потрібна допомога чи інформація про надання притулку, можуть звернутися до Агентства ООН (UNHCR) у справ біженців у Грузії за телефоном: +995 577 415 610/Електронна пошта: geotbrt@unhcr.org

Зі свого боку, Народний захисник Грузії активно стежитиме за неухильним захистом прав українських дітей, які проживають у Грузії, і продовжить співпрацю з Офісом Народного захисника України. У тому числі в рамках діяльності Європейської мережі дитячих омбудсменів повідомляємо Вам, що у разі потреби зацікавлені особи можуть зв'язатися з Народним Захисником Грузії з гарячої лінії – 1481 протягом 24 годин.

Woking Hours: Monday–Friday 9:00–18:00
Hot line: 1481 (24/7)