ალტერნატიული ანგარიშები

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატისათვის წარდგენილი ანგარიში ადამიანის უფლებების საბჭოს რეზოლუციის N 34/37 შესაბამისად. 2017

ანგარიში მიმოიხილავს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას და წარმოადგენს რეკომენდაციებს მდგომაროების გაუმჯობესების მიზნით.

ანგარიში მომზადდა ადამიანის უფლებათა უმაღლესია კომისარიატისათვის.

იხილეთ ანგარიშის ელექტრონული ვერსიასამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)