ანგარიში პრეზიდენტს, პარლამენტს და პრემიერმინისტრს

ანგარიში პრეზიდენტს, პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრს - 2022 წელი

ანგარიში პრეზიდენტს, პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრს - 2022 წელი

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 49–ე მუხლით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, წარდგენილი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ - 2022 წლ ...
ანგარიში პრეზიდენტს, პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრს - 2021 წელი

ანგარიში პრეზიდენტს, პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრს - 2021 წელი

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 49–ე მუხლით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, წარდგენილი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ - 2021 წლ ...
ანგარიში პრეზიდენტს, პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრს - 2013 წელი

ანგარიში პრეზიდენტს, პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრს - 2013 წელი

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 49–ე მუხლით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, წარდგენილი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ - 2013 წლ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)