დასაქმებულთა რაოდენობა, მათ შორის, გენდერულ ჭრილში

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა რაოდენობა 2023 წლის პირველი თებერვლის მდგომარეობით

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა რაოდენობა 2023 წლის პირველი თებერვლის მდგომარეობით

1. 2023 წლის პირველი თებერვლის მდგომარეობით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საშტატო განრიგით დამტკიცებულია 123 საშტატო ერთეული. აქედან ვაკანტური პოზიცია არის - 20.  შესაბამისად, საშტა ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)