წინადადება / რეკომენდაციები

სახალხო დამცველის წინადადება მსჯავრდებულის კანონიერი ინტერესების არაჯეროვნად დაცვის საკითხზე, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა გაიზიარა

სახალხო დამცველის წინადადება მსჯავრდებულის კანონიერი ინტერესების არაჯეროვნად დაცვის საკითხზე, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა გაიზიარა

სახალხო დამცველის დასაბუთებული წინადადების საფუძველზე, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტში ჩატარებული შემოწმებით დადასტურდა მსჯავრდებულ თ.ბ.-ს სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო ...
სახალხო დამცველის განცხადება მსჯავრდებულის მიმოწერის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით

სახალხო დამცველის განცხადება მსჯავრდებულის მიმოწერის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით

N6 პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულის მიმოწერის უფლების დარღვევის ფაქტი დადასტურდა. მსჯავრდებული რ. შ. ხშირად მიმართავს სახალხო დამცველს და აღნიშნავს, რომ პენიტენციური დაწესებულება პერიოდულად არ ...
წინადადება მიმოსვლის თავისუფლების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე გამოძიების დაწყების თაობაზე

წინადადება მიმოსვლის თავისუფლების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე გამოძიების დაწყების თაობაზე

2022 წლის 7 დეკემბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით საქართველოს გენერალურ პროკურორს მიმართა და მოქალაქეების მიმოვლის თავისუფლების დარღვევის შესაძლო ფაქტზე გამოძიების დაწყება მოითხოვა.
წინადადება გამომძიებლის მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების თაობაზე

წინადადება გამომძიებლის მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების თაობაზე

2022 წლის 5 დეკემბერს სახალხო დამცველმა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს გამომძიებლის მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების თაობაზე მიმართა.
რეკომენდაცია მსჯავრდებულისთვის მიწოდებული სამედიცინო სერვისის ხარისხის შესწავლის შესახებ

რეკომენდაცია მსჯავრდებულისთვის მიწოდებული სამედიცინო სერვისის ხარისხის შესწავლის შესახებ

2022 წლის 28 ნოემბერს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიმართა და მოითხოვა მსჯავრდებულისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების საკითხის შ ...
წინადადება მიმოსვლის თავისუფლების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე გამოძიების დაწყების თაობაზე

წინადადება მიმოსვლის თავისუფლების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე გამოძიების დაწყების თაობაზე

2022 წლის 21 ნოემბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით საქართველოს გენერალურ პროკურორს მიმართა და მოქალაქეების მიმოვლის თავისუფლების დარღვევის შესაძლო ფაქტზე გამოძიების დაწყება მოითხოვა.
რეკომენდაცია პატიმრისთვის ადეკვატური სამედიცინო სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებით

რეკომენდაცია პატიმრისთვის ადეკვატური სამედიცინო სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებით

2022 წლის 21 ნოემბერს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით იუსტიციის მინისტრს მიმართა და მოითხოვა პატიმრისთვის ადეკვატური სამედიცინო სერვისის მიწოდება.
რეკომენდაცია მოქალაქისთვის ავტომანქანის დაბრუნების შესახებ

რეკომენდაცია მოქალაქისთვის ავტომანქანის დაბრუნების შესახებ

2022 წლის 7 ნოემბერს სახალხო დამცველმა საქართველოს გენერალურ პროკურორს მოქალაქისთვის ავტომანქანის დაბრუნების რეკომენდაციით მიმართა.
რეკომენდაცია პატიმრის სამოქალაქო მრავალპროფილურ სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ

რეკომენდაცია პატიმრის სამოქალაქო მრავალპროფილურ სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ

2022 წლის 26 ოქტომბერს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით იუსტიციის მინისტრს მიმართა და მოითხოვა პატიმრის სამოქალაქო მრავალპროფილურ სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანა.
წინადადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი თანამშრომელის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ

წინადადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი თანამშრომელის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ

2022 წლის 9 ივნისს სახალხო დამცველმა წინადადებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართა და მოითხოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების და ...
წინადადება მიმოსვლის თავისუფლების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე გამოძიების დაწყების თაობაზე

წინადადება მიმოსვლის თავისუფლების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე გამოძიების დაწყების თაობაზე

2022 წლის 30 მაისს სახალხო დამცველმა წინადადებით საქართველოს გენერალურ პროკურორს მიმართა და მოქალაქის მიმოვლის თავისუფლების დარღვევის შესაძლო ფაქტზე გამოძიების დაწყება მოითხოვა.
წინადადება მსჯავრდებულის უფლებების სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების შესახებ

წინადადება მსჯავრდებულის უფლებების სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების შესახებ

2022 წლის 18 მაისს სახალხო დამცველმა წინადადებით საქართველოს იუსტიციის მინისტრს მიმართა და მსჯავრდებულის უფლებების სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყება მოითხოვა.
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)