წინადადება / რეკომენდაციები

წინადადება პატიმრისთვის სათანადო სამედიცინო მომსახურების მიწოდებასთან  დაკავშირებით

წინადადება პატიმრისთვის სათანადო სამედიცინო მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 7 დეკემბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით იუსტიციის მიმართა და მოითხოვა პატიმრისთვის სათანადო სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.
წინადადება შსს თანამშრომლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტზე სამსახურებრივი შემოწმების დაწყებასთან დაკავშირებით

წინადადება შსს თანამშრომლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტზე სამსახურებრივი შემოწმების დაწყებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 7 დეკემბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით შინაგან საქმეთა მინისტრს  მიმართა და მოითხოვა სამსახურებრივი შემოწმების დაწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის თანამშრომლის ...
წინადადება პატიმრის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ექსტრადიციის მიზანშეუწონლობასთან დაკავშირებით

წინადადება პატიმრის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ექსტრადიციის მიზანშეუწონლობასთან დაკავშირებით

2021 წლის 27 ოქტომბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით გენერალურ პროკურორს ერთ-ერთი პატიმრის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ექსტრადიციის მიზანშეუწონლობასთან დაკავშირებით მიმართა.
წინადადება პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტზე სამსახურებრივი შემოწმების დაწყებასთან დაკავშირებით

წინადადება პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტზე სამსახურებრივი შემოწმების დაწყებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 27 ოქტომბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით იუსტიციის მინისტრს მიმართა და მოითხოვა სამსახურებრივი შემოწმების დაწყება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის მიმართ.
წინადადება პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტზე სამსახურებრივი შემოწმების დაწყებასთან დაკავშირებით

წინადადება პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტზე სამსახურებრივი შემოწმების დაწყებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 27 ოქტომბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით იუსტიციის მინისტრს მიმართა და მოითხოვა სამსახურებრივი შემოწმების დაწყება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის მიმართ.
წინადადება პროკურორის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტზე სამსახურებრივი შემოწმების დაწყებასთან დაკავშირებით

წინადადება პროკურორის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტზე სამსახურებრივი შემოწმების დაწყებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 27 ოქტომბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით გენერალურ პროკურორს მიმართა და მოითხოვა სამსახურებრივი შემოწმების დაწყება პროკურატურის თანამშრომლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფა ...
წინადადება საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და მტკიცებულებების მოპოვების თაობაზე

წინადადება საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და მტკიცებულებების მოპოვების თაობაზე

2021 წლის 27 სექტემბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართა საქმის გამოძიების ფარგლებში კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და მტკიცებულებების მოპოვების თაობაზე.
წინადადება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების სასამართლოში დაგვიანებით გაგზავნის გამო პოლიციელების მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების ...

წინადადება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების სასამართლოში დაგვიანებით გაგზავნის გამო პოლიციელების მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების ...

2021 წლის 7 სექტემბერს სახალხო დამცველმა შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართა და მოითხოვა პოლიციელების მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების სასამართლოში და ...
სახალხო დამცველი 5 ივლისს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და ძალადობისკენ მოწოდების ფაქტებზე 2 პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებას მოითხო ...

სახალხო დამცველი 5 ივლისს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და ძალადობისკენ მოწოდების ფაქტებზე 2 პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებას მოითხო ...

5 ივლისის ძალადობრივი მოვლენებიდან ორი თვე გავიდა, თუმცა საქართველოს პროკურატურას ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა არც ერთი პირის მიმართ არ დაუწყია. სახალხო დამცველმა ...
წინადადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში საჭირო დამატებებთან დაკავშირებით

წინადადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში საჭირო დამატებებთან დაკავშირებით

2021 წლის 31 აგვისტოს სახალხო დამცველმა წინადადებით საქართველოს პარლამენტს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში დამატების შეტანის მიზნით მიმართა.
სახალხო დამცველის წინადადება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების ...

სახალხო დამცველის წინადადება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების ...

2021 წლის 31 აგვისტოს სახალხო დამცველმა წინადადებით იუსტიციის მინისტრს მიმართა, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომელის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებ ...
წინადადება მოქალაქის  უფლების დარღვევის გამო პოლიციელების მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების შესახებ

წინადადება მოქალაქის უფლების დარღვევის გამო პოლიციელების მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების შესახებ

2021 წლის 27 ივლისს სახალხო დამცველმა შინაგან საქმეთა მინისტრს წინადადებით მიმართა პოლიციელების მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების თაობაზე, რომლებმაც ადმინისტრაციული წესით დაკავებული მოქალაქ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)