წინადადება / რეკომენდაციები

წინადადება ბრალდებულისთვის მინდობილობის დამოწმების უზრუნველყოფის თაობაზე

წინადადება ბრალდებულისთვის მინდობილობის დამოწმების უზრუნველყოფის თაობაზე

2022 წლის 17 მაისს სახალხო დამცველმა საქართველოს იუსტიციის მინისტრს ბრალდებულისთვის მინდობილობის დამოწმების უზრუნველყოფის თაობაზე მიმართა.
წინადადება პატიმრისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით

წინადადება პატიმრისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით

2022 წლის 6 მაისს სახალხო დამცველმა წინადადებით იუსტიციის მინისტრს მიმართა და მოითხოვა პატიმრისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
წინადადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფლებამოსილი თანამშრომელის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ

წინადადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფლებამოსილი თანამშრომელის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ

2022 წლის 26 აპრილს სახალხო დამცველმა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფლებამოსილი თანამშრომელის მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების თაო ...
წინადადება პატიმრისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით

წინადადება პატიმრისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით

2022 წლის 21 აპრილს სახალხო დამცველმა წინადადებით იუსტიციის მინისტრს მიმართა და მოითხოვა პატიმრისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
წინადადება პატიმრისთვის სათანადო სამედიცინო სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებით

წინადადება პატიმრისთვის სათანადო სამედიცინო სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებით

2022 წლის 10 მარტს სახალხო დამცველმა წინადადებით იუსტიციის მინისტრს მიმართა და მოითხოვა პატიმრისთვის სათანადო სამედიცინო სერვისის მიწოდება.
წინადადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილ თანამშრომელთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ

წინადადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილ თანამშრომელთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ

2022 წლის 28 თებერვალს სახალხო დამცველმა წინადადებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართა და მოითხოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილ თანამშრომელთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოები ...
სახალხო დამცველმა პარლამენტს მიმართა, რათა პატიმარ ბრალდებულებს ადვოკატებთან დარეკვის უფლება აღარ შეეზღუდოთ

სახალხო დამცველმა პარლამენტს მიმართა, რათა პატიმარ ბრალდებულებს ადვოკატებთან დარეკვის უფლება აღარ შეეზღუდოთ

სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს, რათა კანონმდებლობაში განხორციელდეს ცვლილება და პატიმრობაში მყოფ ბრალდებულებს, სატელეფონო საუბრის შეზღუდვის პერიოდშიც, სრულად შეეძლოთ ადვოკ ...
რეკომენდაცია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შიდა ინსპექტირების სამმართველოს დებულების შემუშავებისა და დამტკიცების შესახებ

რეკომენდაცია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შიდა ინსპექტირების სამმართველოს დებულების შემუშავებისა და დამტკიცების შესახებ

2022 წლის 8 თებერვალს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით საქართველოს ფინანსთა მინისტრს სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შიდა ინსპექტირების სამმართველოს დებულების შემუშავებისა და დამტკიცების შესახებ მიმ ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შედეგად პატიმრებს პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარყოფითი გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცესში შეფერხება აღარ შეექმ ...

სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შედეგად პატიმრებს პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარყოფითი გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცესში შეფერხება აღარ შეექმ ...

იუსტიციის სამინისტრომ გაიზიარა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და შეცვალა პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციული პრაქტიკა, რაც მნიშვნელოვნად ართულებდა პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ გ ...
წინადადება პატიმრისთვის ადეკვატური სამედიცინო სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებით

წინადადება პატიმრისთვის ადეკვატური სამედიცინო სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებით

2022 წლის 21 იანვარს სახალხო დამცველმა წინადადებით იუსტიციის მინისტრს მიმართა და მოითხოვა პატიმრისთვის ადეკვატური სამედიცინო სერვისის მიწოდება, კერძოდ, მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალის ...
წინადადება „სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების საჭიროებასთან დაკავშირებით

წინადადება „სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების საჭიროებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 7 დეკემბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით საქართველოს პარლამენტს მიმართა და საექსტრადიციო პატიმრობის ვადებთან დაკავშირებით „სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახე ...
წინადადება პატიმრისთვის გაწეული არასათანადო სამედიცინო მომსახურების ფაქტზე წარმოების ჩატარებასთან დაკავშირებით

წინადადება პატიმრისთვის გაწეული არასათანადო სამედიცინო მომსახურების ფაქტზე წარმოების ჩატარებასთან დაკავშირებით

2021 წლის 7 დეკემბერს სახალხო დამცველმა წინადადებით სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიმართა და მოითხოვა შემოწმების დაწყება ერთ-ერთი სამოქალაქო პროფილის კლინიკის მიერ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)