წინადადება / რეკომენდაციები

წინადადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილ თანამშრომელთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ

2022 წლის 28 თებერვალს სახალხო დამცველმა წინადადებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართა და მოითხოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილ თანამშრომელთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყება, ვინაიდან მათ არ ჩაატარეს ჯეროვანი სამსახურებრივი შემოწმება მოქალაქის უფლებების სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)