ალტერნატიული ანგარიშები

საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

2016 წლის 28 ნოემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა წერილობითი მოსაზრება წარუდგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს. მოსაზრებაში მიმოხილულია ე.წ. „ღარიბაშვილის ჯგუფის“ 6 საქმის აღსრულების მიმდინარეობა. დოკუმენტი აღწერს ინდივიდუალურ და ზოგად ღონისძიებებს, რომელთა განხორციელება საქართველოს დაევალა აღნიშნული გადაწყვეტილებების აღსასრულებლად. მოსაზრებაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის კანონმდებლობით მინიჭებულ ვრცელ საგამოძიებო უფლებამოსილებასა და შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის არასათანადო რეგულაციას.

საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)