სიახლეები

სახალხო დამცველი უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულებს შეხვდა

2024 წლის 14 მარტს სახალხო დამცველმა მორიგი ვიზიტი განახორციელა #8 პენიტენციურ დაწესებულებაში და ყველა უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულს შეხვდა, რომელსაც გავლილი აქვს 2 წლიანი მოსამზადებელი პროგრამა პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და სასჯელის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის მიზნებისთვის.

სახალხო დამცველმა მოისმინა პატიმრების შეხედულებები პროგრამისა და მექანიზმის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით.

სახალხო დამცველი გააგრძელებს ბრალდებულების/მსჯავრდებულების უფლებების დაცვის აქტიურ მონიტორინგს.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)