ახალი ამბები

საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე

საქართველოს სახალხო დამცველი გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში პრიორიტეტად მიიჩნევს სახელმწიფოს მიერ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას და მომხდარ შემთხვევებზე დაცული, დროული და ეფექტიანი რეაგირების განხორციელებას.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმართვიანობა არ გაზრდილა, საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ მასობრივი იზოლაცია და კომენდანტის საათის მოქმედება ზრდის ქალთა და ლგბტ+ პირთა მიმართ ოჯახში ძალადობის რისკებს და ართულებს დაცვის და დახმარების სერვისებზე პირდაპირ წვდომას. მიმართვიანობა არ გაზრდილა არც ძალადობის მსხვერპლთა კრიზიულ ცენტრებსა და თავშესაფრებში. ამ ეტაპზე, თბილისის თავშესაფარი გადაკეთებულია საკარანტინე ზონად, სადაც მსხვერპლები განთავსდებიან თავშესაფრებში გადანაწილებამდე 2 კვირით, ჯანმრთელობაზე დაკვირვების მიზნით.

საქართველოს სახალხო დამცველი, ქალთა და ლგბტ+ პირთა მიმართ ოჯახში ძალადობის, მათ შორის, მიმართვიანობის გაზრდილი რისკების საპასუხოდ, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს:

  • მომზადდეს სპეციალური კამპანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, რათა ძალადობის მსხვერპლებს ხელი მიუწვდებოდეთ არსებულ დაცვისა და დახმარების ინფორმაციასა და სერვისებზე (ცხელი ხაზი, 112 აპლიკაცია) ონლაინ, მათ შორის უმცირესობების ენებზეც.
  • სამართალდამცავი უწყების მიერ დროულად იქნეს შემუშავებული ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკის შეფასებისა და მონიტორინგის სპეციალური მეთოდოლოგია და ყველა საჭირო შემთხვევაში, გამოყენებულ იქნეს მოძალადის განრიდების მექანიზმი.
  • თავშესაფრებთან თანამშრომლობით, მუნიციპალიტეტების მიერ შემუშავებულ იქნას იმ ძალადობის მსხვერპლთა მატერიალური დახმარების პაკეტები, ვინც თავშესაფარი დატოვა ან უნდა დატოვოს შეცვლილი ეკონომიკური რეალობის პირობებში.

სახალხო დამცველი აგრძელებს საქართველოში ახალი კორონავირუსის კრიზისის პირობებში ქალთა და ოჯახში ძალადობის კუთხით შესაბამისი უწყებების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და პოლიტიკის დოკუმენტების აღსრულების მონიტორინგს.

თქვენი უფლებების დარღვევების შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ სახალხო დამცველის აპარატს ცხელ ხაზზე 1481; აზერბაიჯანულ ენაზე კონსულტაციისთვის დაურეკეთ ჩვენ თანამშრომელს მურად გუსეინოვს ნომერზე - 591 70 10 73, ხოლო სომხურ ენაზე კონსულტაციისთვის დაუკავშირდით ანდრანიკ ბაღდასარიანს ნომერზე - 595 80 78 44.


Վրաստանի Ժողովրդական Պաշտպան

Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանի հայտարարությունն կանանց հանդեպ և ընտանեկան բռնության վերաբերյալ

Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանը հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում առաջնային է համարում պետության կողմից ընտանիքում և կանանց հանդեպ բոնության կանխարգելումը և տեղի ունեցող դեպքերից պաշտպանված, ժամանակին արդյունավետ պատասխանի իրականացնելը:

Չնայած նրան, որ Վրաստանի Ներքին Գործերի Նախարարության տեղեկության համաձայն դիմում բողոքարկումը չի ավելացել, միջազգային պրակտիկան բացահայտում է, որ մասսայական մեկուսացումը և պարետային ժամի գործողությունը ավելացրել է կանանց և ԼԳԲԴ անձանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության ռիսկները, որը բարդացնում է պաշտպանության և օգնության ծառայությունների անմիջական հասանելիությունը: Դիմում՝ բողոքարկումը չի ավելացել նույնպես բռնության զոհերի ճգնաժամային կենտրոններում և ապաստարաններում: Այս փուլում Թբիլիսիի ապաստարանը վերափոխվաձ է կարանտինային գոտու որտեղ զոհերը կտեղափոխվեն ապաստարան վերաբաշխումից երկու շաբաթով, առողջության վերահսկման համար:

Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանը, կանանց և ԼԳԲԴ անձանց հանդեպ ընտանիքում բռնության, նրանց միջև, բողոքարկման ռիսկներին ի պատասխան կարևոր է համարում

  • Պատրաստել հատուկ արշավ կանանց հանդեպ և ընտանեկան բռնության դեմ, բռնության զոհերին հասանելի դարձնել առկա պաշտպանությունը և օգնության տեղեկատվության ծառայությունը առցանց (թեժ գիծ, 112 հավելվածով), ներառյալ ազգային փոքրամասնությունների լեզվով:
  • Իրավապահ մարմինների կողմից ժամանակին մշակել կանանց և ընտանեկան բռնության գնահատման ռիսկը և մոնիտորինգի հատուկ մեթոդաբանությունը և բոլոր հանհրաժեշտության դեպքում օգտագործվի բռնարարից հեռացման մեխանիզմը:
  • Ապաստարանների հետ համագործակցելով մունիցիպալիտետների կողմից մշակվի այն բռնության զոհերի նյութական օգնության փաթեթը, ովքեր ապաստարանները լքել են կամ պետք է լքեն փոփոխված տնտեսական իրականության պայմաններում:

Ժողովրդական պաշտպանը շարունակում է նոր կորոնավիրուսի ճգնաժամային պայմաններում կանանց և ընտանիքում բռնության տեսանկյունից համապատասխան գերատեսչությունների կողմից ընդունված որոշումների և քաղաքական փաստաթղթերի կատարման մոնիտորինգը:

Ձեր իրավունքների խախտման դեպքում կարող եք դիմել ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակ՝ թեժ գիծ 1481, ադրբեջաներեն լեզվով խորհրդատվության համար զանգահարել մեր աշխատակցին Մուրադ Գուսեյնովին հետևյալ հեռախոսահամարին՝ 591 701 073, իսկ հայերեն լեզվով խորհրդատվության համար՝ Անդրանիկ Բաղդասարյանին 595 807 844:


Qadınlara qarşı və ailə daxili zorakılıq mövzuları barəsində Gürcüstan Xalq Müdafiəçisinin bəyanatı

Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi elan edilmiş fövqaladə vəziyyət şərtlərinə görə, dövlət tərəfindən ailədaxili və qadınlara qarşı zorakiliğın qarşısının alınması və artıq törədilmiş hadisələrə müdafiəli, vaxtında və effektli reaksiya göstərilməsinin prioritet olduğunu hesab edir.

Baxmayaraq ki, Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən məlumata əsasən müraciyyətlərin sayı artmayıb, beynəlxalq təcrübə göstərir ki, kütləvi təcrid və komendant saatı qadınlara və LQBT+ şəxslərə qarşı ailədaxili zorakiliq riskini artırır və müdafiə və yardım xidətlərinin birbaşa əlçatan olmasını çətinləşdirir. Krizis mərkəzlərinə və sığınacaqlara müraciyyət edənlərin sayıda artmayıb. Hal hazırda Tiflis sığınacağı karatin zonası edilib, zorakılıq qurbanları burada başqa sığınacağa göndərilənədək 2 həftə sağlamlıqlarına nəzarət edilməsi üçün saxlanacaqlar.

Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi qadınlara və LQBT+ şəxslərə qarşı ailədaxili zorakiliq, eyni zamanda müraciyyətlərin artması riskinə cavab olaraq, vacib hesab edir:

  • Qadınlara qarşı və ailədaxili zorakılığa qarşı xüsusi kampaniya hazırlansın ki, zorakılıq qurbanları üçün mövcud olan müdafiə və yardım məlumatları və servisləri əlçatan olsun (qaynar xətt, 112 aplikasiyası) onlayn, eyni zamanda milli azlıqların dilində də.
  • Hüquqmühafizə orqanları tərəfindən tezliklə qadınlara qarşı və ailədaxili zorakılığın riskini qiymətləndirmək və monitorinq etmək üçün xüsusi metodlar hazırlansın və hər lazım gələn halda zorakılıq törədən şəxsin uzaqlaşdırılması mexanizmindən istifadə olunsun.
  • Sığınacaqlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bələdiyyələr tərəfindən deyişilmiş olan iqtisadi vəziyyətə görə sığınacaqları artiq tərk etmiş və ya hal hazırda tərk etməli olan zorakiliq qurbanları üçün maddi yardım paketləri hazırlansın.

Xalq Müdafiəçisi yeni koronavirus krizisi şərtləri altında qadınlara qarşı və ailədaxili zorakılıq yönündə müvafiq qurumlar tərəfindən qəbul olunan qərarlara və siyasi sənədlərin icra olunmasına monitorinqini davam etdirir.

Hüquqlarınız pozulduğu halda Xalq Müdafiəçisi Aparatının qaynar xəttinə müraciyyət edə bilərsiniz 1481; Azərbaycan dilində məsləhət almaq istətirsəniz bizim əməkdaşmız Murad Hüseynovla əlaqə saxlayın, nömrə - 591 70 10 73, erməni dilində məsləhət almaq üçün isə Andranik Bağdasariyanla əlaqə saxlayın, nömrə - 595 80 78 44.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)