ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების თაობაზე გაგზავნილი კომუნიკაციები

2021 წლის 17 თებერვალს სახალხო დამცველმა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში კომუნიკაცია წარადგინა საქმეზე ამირიძე საქართველოს წინააღმდეგ

2021 წლის 17 თებერვალს საქართველოს სახალხო დამცველმა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს კომუნიკაცია წარუდგინა საქმეზე ამირიძე საქართველოს წინააღმდეგ ( საჩივარი No. 15351/09). კომუნიკაცია ეხება ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით მთავრობის მიერ გატარებულ ზოგადი ღონისძიებების ხარვეზებს).

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)