განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2015 მესამე კვარტალი

განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2015 მესამე კვარტალი

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის მესამე კვარტლის მიხედვით. განცხადების შე ...
განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2015 მეორე კვარტალი

განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2015 მეორე კვარტალი

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის მეორე კვარტლის მიხედვით. განცხადების შეს ...
განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2015 პირველი კვარტალი

განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2015 პირველი კვარტალი

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის პირველი კვარტლის მიხ ...
განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2014 მეოთხე კვარტალი

განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2014 მეოთხე კვარტალი

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2014 წლის მეოთხე კვარტალი ...
განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2014 მესამე კვარტალი

განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2014 მესამე კვარტალი

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2014 წლის მესამე კვარტლის მიხე ...
განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2014 პირველი კვარტალი

განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2014 პირველი კვარტალი

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2014 წლის პირველი კვარტლის მიხედვით. განცხადების შ ...
განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2013

განცხადების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - 2013

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2013 წლის ბოლო კვარტლის მიხედვით. მოთხოვნილი საჯარ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)