რეკომენდაციები.

რეკომენდაცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სასწავლო სახელმძღვანელოს შინაარსის თაობაზე

2022 წლის 4 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორსა და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს საგნების: „სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსისა“ და „სასჯელის შეფარდების“ სწავლებისას ადამიანის ძირითად უფლებებთან შესაბამისი სასწავლო მასალის გამოყენების რეკომენდაციით მიმართა.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)