საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტები

განახლებული ციხის ევროპული წესების მიმოხილვა

2020 წლის 1 ივლისს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა დაამტკიცა „ციხის ევროპული წესების“ განახლებული ვერსია. „ციხის ევროპული წესები“ წარმოადგენს ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებულ სარეკომენდაციო ინსტრუმენტს, რომელიც შეიცავს, პრინციპებს და სტანდარტებს და კარგ პრაქტიკებს პატიმართა მოპყრობის და პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრირების თაობაზე.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)