სპეციალური ანგარიშები.

ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია

ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია

27 მაისს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) პარტნიორობით ჩატარდა საადვოკაციო შეხვედრა თემაზე: „ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია – გენდერული თან ...
2008–2013 წლებში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემულ რეკომენდაციათა შესრულების ანგარიში და ანალიტიკური კვლევა

2008–2013 წლებში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემულ რეკომენდაციათა შესრულების ანგარიში და ანალიტიკური კვლევა

კვლევის მიხედვით, 5 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველმა სხვადასხვა უწყებებს სულ 614 რეკომენდაცია გაუგზავნა, თუმცა აქედან მხოლოდ ნახევარი, 309 შესრულდა, 21 რეკომენდაცია კი უწყებებმა ნაწილობრივ შეასრულე ...
სახალხო დამცველის რეკომენდაციების 50 პროცენტი არ შესრულდა

სახალხო დამცველის რეკომენდაციების 50 პროცენტი არ შესრულდა

სახალხო დამცველმა სასტუმრო ქორთიარდ მერიოტში საზოგადოებას სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ჩატარებული კვლევა წარუდგინა, რომელიც 2008–2013 წლების პერიოდს მოიცავს ...
საქართელოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ - 2013

საქართელოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ - 2013

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშს 2013 წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლება­თა დაცვის მდგომარეობის შესახებ და მიმოიხილავს სამოქალაქო,­ პოლი ...
სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობა - 2014

სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობა - 2014

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა 2013 წლის იანვრიდან ოქტომბრამდე პერიოდში სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის დახმ ...
ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა საქართველოში - 2013 წელი

ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა საქართველოში - 2013 წელი

 გასული წლების დადგენილებებისგან განსხვავებით, როდესაც პარლამენტი, როგორც წესი, „ცნობად იღებდა“ სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენებებს, მიმდინარე წელს, საკანონმდებლო ორგანომ გაიზიარ ...
ინფორმაციის თავისუფლება და ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის - 2013

ინფორმაციის თავისუფლება და ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის - 2013

  კვლევა განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის – საქართველოს სახალხო დამცველის გაძლიერების პროექტის შეზღუდული ...
ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგომარეობა - 2013

ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგომარეობა - 2013

  საქართველოს სახალხო დამცველს 2011 - 2012 წლებში ხშირად მიმართავდნენ სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და სტიქიური მოვლენების შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები "ეკომიგრანტები" . განც ...
საქართველოს ფსიქიატრიულ  დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის ანგარიში - 2012

საქართველოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის ანგარიში - 2012

წინამდებარე ანგარიში ასახავს 2012 წლის 18-25 აპრილს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის ფარგლებში, საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ საქართველოს ფსიქიატრიულ დაწესებ ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგი - 2013

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგი - 2013

  წინამდებარე კვლევა ასახავს 2012 წლის 13 აგვისტოდან - 29 ოქტომბრამდე გაეროს განვითარების პროგრამის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის მიერ, შეზღუდული შესაძ ...
2012 წლის სექტემბერ-ნოემბერში საქართველოს ციხეებში განვითარებული მოვლენები

2012 წლის სექტემბერ-ნოემბერში საქართველოს ციხეებში განვითარებული მოვლენები

  უკანასკნელად სპეციალური პრევენციული ჯგუფის გეგმიური მონიტორინგი ჩატარდა მიმდინარე წლის ზაფხულში, რა დროსაც კვლავ გამოიკვეთა მთელი რიგი პრობლემური საკითხებისა, მათ შორის, არასათანადო მოპყრობის ს ...
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  პირთა დაწესებულებებში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის  ანგარიში - 2012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაწესებულებებში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ანგარიში - 2012

  წინამდებარე ანგარიში ასახავს 2012 წლის 12-29 ივნისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის ფარგლებში, საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ, შეზღუდული შესაძლებლობის ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)