სპეციალური ანგარიშები.

სპეციალური ანგარიში შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაცის შესახებ

2014 წლის 20 ოქტომბერს სახალხო დამცველმა „შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ“ სპეციალური ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაციის „ოქსფამის“ საქართველოს წარმომადგენლობის მხარდაჭერით და საერთაშორისო ორგანიზაციის „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“ ექსპერტის ხათუნა მადურაშვილისა და დამოუკიდებელი ექსპერტის რაისა ლიპარტელიანის მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მოამზადა.

სპეციალური ანგარიშის მიზანია სამუშაო ადგილზე ქალთა დისკრიმინაციის დაფარული პრობლემატიკის წარმოჩენა და რეკომენდაციების შემუშავება ქალთა შრომითი უფლებების სამართლებრივი და სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.

კვლევა მოიცავს 4 ძირითად მიმართულებას:

  • ქალთა სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე;
  • სხვაობა მამაკაცთა და ქალთა ანაზღაურებას შორის, როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი გამოვლინება შრომით ურთიერთობაში;
  • დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში (როდესაც ქორწინების სტატუსის მიხედვით, შესაძლო ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის შვებულებისგან თავის ასარიდებლად ქალს უარს ეუბნებიან დასაქმებაზე ან ათავისუფლებენ სამსახურიდან).
  • დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით კარიერული წინსვლისას
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)
გამოგზავნეთ შეტყობინება