ზოგადი წინადადება.

გენდერული ჭრილი, 2015 წლის I კვარტალი

2015 წლის I კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 108 ადამიანი. აქედან, 38 მამაკაცი, ხოლო 70 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებული იყო 18 ადამიანი – 8 კაცი და 10 ქალი. დასაქმებულ სპეციალისტთა რაოდენობამ კი შეადგინა 90, საიდანაც დასაქმებულ მამაკაცთა რაოდენობაა 30, ხოლო ქალთა –60.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)