Departament haqqında

Departamentin müdiri - İlia Çanturaia

Departament müdirinin müavini - Maia Mxatvrişvili

Departament, Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi Aparatının birinci dərəcəli struktur vahidliyidir. Departament öz funksiyalarını yerinə yetirərkən Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi adından fəaliyyət göstərir.

Departamentin məqsədi:

Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi Aparatına təqdim edilmiş müraciətlərə baxmaq və müvafiq struktur bölmələrinə uyğun olaraq qəbul olunmasını müəyyənləşdirmək və səlahiyyət dairəsində cavab vermək.

Departamentin əsas vəzifələri bunlardır:

 • Aparata daxil olan müraciətlərin məqbulluğunu yoxlamaq və səlahiyyətləri daxilində vaxtında cavab vermək;
 • Qəbuletmə prosesi zamanı qeyri-standart hallara sürətli reaksiya təmin edilməsi;
 • Daxil olan ərizələrin icazəli olması prosesinin davamlı inkişafı.

Əlavə funksiyaları:

 • Daxil olan müraciətlərin / şikayətlərin müvafiq struktur bölmələrinə cavab vermək üçün məqbulluğunun yoxlanılması və paylanması;
 • Ərizələrin qəbuletmə standartının yaradılması / inkişafı prosesini başlatmaq və koordinasiya etmək;
 • Uyğunluq kriteriyalarla və siyasətdə struktur bölmələri ilə davamlı əlaqənin qorunması;
 • Uyğunluq yarandıqda ortaya çıxan problemləri təhlil etmək və gələcəkdə oxşar problemlərin qarşısını almaq üçün həlli yolların göstərilməsi;
 • Uyğunluğun müəyyənləşdirilməsi və paylaşılması üçün əlaqədar struktur bölmələri ilə mürəkkəb, kompleks halların fərdi baxılması;
 • İşlərin idarə edilməsi qaydaları ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlər daxilində daxil olan müraciətlərə cavab vermək;
 • Departamentin səlahiyyətləri daxilində pozuntu hallarını araşdırmaq, qiymətləndirmək və vaxtında cavab vermək;
 • Departamentin səlahiyyətləri daxilində, işin vahid proseduru ilə müəyyən edilmiş hüquqi pozuntu işi ilə bağlı sənədləri və zəruri məlumatları müxtəlif idarə və qurumlardan axtarma;
 • Alınan məlumatları təhlil etmək və xülasə sənədini hazırlamaq;
 • İdarəyə rəhbərliyə, istəyi ilə struktur bölmələrinin rəhbərlərinə təqdim edilmiş ərizə / şikayətlər barədə statistik və digər məlumatları tərtib etmək və vermək;
 • Baxılması Xalq Müdafiəçinin səlahiyyətlərinə aid olmayan marağı olan şəxslərin müraciətlərinin səlahiyyətli inzibati orqanlara göndərilməsi;
 • İşin idarə olunma müddətinə nəzarət və rüblük məlumatı / hesabatı rəhbərliyə təqdim etmək;

Özlüyündə departamentin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən asılı olan digər funksiyaların həyata keçirilməsi.

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)