სიახლეები

გენდერული ჭრილი, 2015 წლის III კვარტალი

2015 წლის III კვარტალში, საქარველოს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული იყო 106 ადამიანი. აქედან, 39 მამაკაცი, ხოლო 67 ქალი. რაც შეეხება ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობას, სულ ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებული იყო 22 ადამიანი – 10 კაცი და 12 ქალი. დასაქმებულ სპეციალისტთა რაოდენობამ კი შეადგინა 84, საიდანაც დასაქმებულ მამაკაცთა რაოდენობაა 29, ხოლო ქალთა –55.

მიმაგრებული ფაილები

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)