საინფორმაციო ბიულეტენი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის მაისი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის მაისი

2016 წლის 7 ივნისს საქართველოს სახალხო დამცველმა მაისის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი გამოსცა. ბიულეტენში ასახულია მაისის თვეში მომზადებული 4 სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია, 3 ტრენინგი, სხვადასხვა დახ ...
საინფორმაციო ბიულეტენი კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების დაცვის შესახებ

საინფორმაციო ბიულეტენი კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების დაცვის შესახებ

2016 წლის 20 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა ოსური ფორუმის მონაწილეებს კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების დაცვის შესახებ რიგით მეორე საინფორმაციო ბიულეტენი წარუდგინა. დოკუმენტში შესულ ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის აპრილი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის აპრილი

სახალხო დამცველის აპრილის საინფორმაციო ბიულეტენში წარმოდგენილია სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობა, მათ შორის შემუშავებული რეკომენდაციები და წინადადებები, კანონშემოქმედებით პროცესში ჩართულობა, საგა ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის მარტი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის მარტი

საქართველოს სახალხო დამცველმა მარტის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი გამოსცა. ბიულეტენში თვის განმავლობაში მიმდინარე განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე მოვლენებია ასახული. რა თქმა უნდა, ძირითადი ადგილი საქ ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის თებერვალი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის თებერვალი

2016 წლის 7 მარტს საქართველოს სახალხო დამცველმა პრესკონფერენცია გამართა, რომელზეც ტრადიციულად, თებერვლისთვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. ბიულეტენში მოკლედ არის მიმოხილული სახალხო დამცველისა და ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის იანვარი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის იანვარი

2016 წლის 5 თებერვალს საქართველოს სახალხო დამცველმა პრესკონფერენცია გამართა, სადაც იანვრის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. ბიულეტენის მისალმებაში სახალხო დამცველმა გასულ წელს საქართველოს სახალხო დ ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის დეკემბერი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის დეკემბერი

საქართველოს სახალხო დამცველმა მორიგი საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. დოკუმენტში აპარატის ძირითადი საქმიანობებია განხილული. დეკემბრის მთავარი მოვლენა რა თქმა უნდა, არის ადამიანის უფლებათა დაცვის სა ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის ნოემბერი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის ნოემბერი

საქართველოს სახალხო დამცველმა ნოემბრის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ტრადიციულად საქართველოში და საერთაშორისო სივრცეში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით განვითარებული მოვლენ ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის ოქტომბერი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის ოქტომბერი

საქართველოს სახალხო დამცველმა ოქტომბრის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, რომელშიც აპარატის საქმიანობაა ასახული. ბიულეტენში გაეცნობით ინფორმაციას საქართველოში და მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა და ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის აგვისტო–სექტემბერი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის აგვისტო–სექტემბერი

სახალხო დამცველმა აგვისტოსა და სექტემბრის ერთიანი საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. დოკუმენტში მოკლედ არის მოცემული აპარატის მიერ ორი თვის განმავლობაში მომზადებული რეკომენდაციები და წინადადება, რომლ ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის ივლისი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის ივლისი

ივლისის თვის საინფორმაციო ბიულეტენში სახალხო დამცველისა და მისი აპარატის მნიშვნელოვანი აქტივობებია ასახული. მათ შორის, იხილავთ სახალხო დამცველის გამოსვლას პარლამენტის პლენარულს სხდომაზე, სადაც უჩა ნან ...
ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის ივნისი

ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2015 წლის ივნისი

სახალხო დამცველმა სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის ამსახველი ივნისის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. ბიულეტენში მთავარ თემად შესულია სახალხო დამცველისა და მისი დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)