საინფორმაციო მასალები ბავშვებისთვის

ბროშურა „ბავშვების ეკონომიკური საქმიანობა და ბავშვთა შრომა“

ეს ბროშურა გიამბობს, რას ნიშნავს ბავშვის შრომითი უფლება

ბავშვისეკონომიკურისაქმიანობა- ბავშვის ისეთ ადგილას მუშაობა და ისეთი საქმის შესრულება, რომელიც უარყოფითად არ მოქმედებს მის ჯანმრთელობაზე, გონებრივ განვითარებაზე და არ აზიანებს ბავშვს.

„ბავშვისშრომა“- არის ისეთი საქმე, რომელიც ზიანს აყენებს ბავშვის ჯანმრთელობას, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას, ხელს უშლის სწავლაში, დასვენებაში. ხშირად, ასეთ დროს, ბავშვები ვეღარ ახერხებენ ან იშვიათად ახერხებენ სკოლაში სიარულს.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)