სპეციალური ანგარიშები.

ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი - ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტიანობა სპეციალური ანგარიში

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სპეციალურ ანგარიშს, რომელშიც ასახულია ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგის შედეგები. აღნიშნული მონიტორინგი განახორციელა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტმა, გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერილი პროექტის, „ბავშვის უფლებათა ცენტრის შესაძლებლობების გაძლიერება“, და ევროკავშირის პროექტის, „ბრძოლა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ საქართველოში“, ფარგლებში, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტებთან თანამშრომლობით.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)