სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი

საკნის საცხოვრებელი პირობები

საკნის საცხოვრებელი პირობები

2021 წლის 3 ივნისს, სახალხო დამცველის რწმუნებული შეხვდა N6 პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულ დ.გ.-ს. მსჯავრდებული მის საცხოვრებელ საკანში არსებულ არასათანადო პირობებზე მიუთითებდა და ი ...
მსჯავრდებულის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

მსჯავრდებულის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

2021 წლის 29 დეკემბერს, სახალხო დამცველის აპარატის ცხელ ხაზზე შემოსული ზარის საფუძველზე, სახალხო დამცველის რწმუნებული შეხვდა №2 პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულ ზ.ნ.-ს. მსჯავრდებულმა ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)