ალტერნატიული ანგარიშები

სახალხო დამცველმა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდ ...

სახალხო დამცველმა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდ ...

საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს ადამიანის უფლებათა საბჭოს რეზოლუციის „საქართველოსთან თანამშრომლობის“ ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტო ...
საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

2017 წლის 7 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა წერილობითი მოსაზრება წარუდგინა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს. მოსაზრებაში მიმოხილულია ე.წ. „ცინცაბაძის ჯგუფისა“ და „იდენტობას ...
საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

2017 წლის 5 სექტემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა წერილობითი მოსაზრება წარუდგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს. მოსაზრებაში მიმოხილულია გამოძიების დამოუკიდებლობისა და ე ...
საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს

2016 წლის 28 ნოემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა წერილობითი მოსაზრება წარუდგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მინისტრთა კომიტეტს. მოსაზრებაში მიმოხილულია ე.წ. „ღარიბაშვილის ჯგუფის&l ...
საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოსადმი

საქართველოს სახალხო დამცველის წერილობითი მოსაზრება გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოსადმი

საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლეს კომისარს წერილობითი მოსაზრება გაუგზავნა. მოსაზრებაში ასახულია საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მხრივ არსებული მდგომარეო ...
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატისათვის წარდგენილი ანგარიში ადამიანის უფლებების საბჭოს რეზოლუციის N 34/37 შესაბამისად.  2017

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატისათვის წარდგენილი ანგარიში ადამიანის უფლებების საბჭოს რეზოლუციის N 34/37 შესაბამისად. 2017

ანგარიში მიმოიხილავს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას და წარმოადგენს რეკომენდაციებს მდგომაროების გაუმჯობესების მიზნით. ანგარიში მომზადდა ადამიანის უფლებათა უმა ...
ბავშვთა უფლებების კონვენციის განხორციელების შესახებ მეოთხე პერიოდული ანგარიშის ალტერნატიული ანგარიში

ბავშვთა უფლებების კონვენციის განხორციელების შესახებ მეოთხე პერიოდული ანგარიშის ალტერნატიული ანგარიში

2017 წლის 25 იანვარს, ჟენევაში, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის  ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა, 74-ე სესიაზე გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელების შესახებ საქართველოს მიერ წარდგენილი რ ...
საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა

საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა

საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის 93-ე სესიაზე რუსეთის ფედერაციის მოსმენისათვის ალტერნატიული ანგარიში წარადგინა, რომელიც რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართ ...
საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა

საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა

2017 წლის 14 ივნისს საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტში ალტერნატიული ანგარიში წარადგინა, რომელიც მომზადდა სახალხო დამცველისთვის „შეზღუდული შესაძლებ ...
საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტს შუალედური ანგარიში წარუდგინა

საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტს შუალედური ანგარიში წარუდგინა

2016 წლის 3 ნოემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა, გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტში შუალედური ანგარიში წარადგინა, რომელიც ეხება 2014 წელს კომიტეტის მიერ სა ...
საქართველოს სახალხო დამცველის შუალედური ანგარიში გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტში

საქართველოს სახალხო დამცველის შუალედური ანგარიში გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტში

2016 წლის 3 ნოემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა, გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტში შუალედური ანგარიში წარადგინა, რომელიც ეხება 2014 წელს კომიტეტის მიერ სა ...
გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა საქართველოს მთავრობის წარდგენილი ანგარიში განიხილა

გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა საქართველოს მთავრობის წარდგენილი ანგარიში განიხილა

2016 წლის 2-3 მაისს გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა ჟენევაში გამართულ 89-ე სესიაზე საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წლის 2 ივლისს, „რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმო ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)