რეგიონული სამმართველო

სოციალური დახმარება

სოციალური დახმარება

მ. გ.  არ იყო ინფორმირებული მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრებ, საპენსიო ასაკს მიღწეულთათვის „მთის კანონით“ გათვალისწინებული საპენსიო დანამატის შესახებ. მესტიის ოფისის თანამშრომელმა გაუწია ...
სოციალური დახმარება

სოციალური დახმარება

სახალხო დამცველის აპარატისთვის ცნობილი გახდა  უმუშევარი, სოციალურად დაუცველი,  მრავალშვილიანი დედის გ. გ.-ს მძიმე ეკონომიური პირობების შესახებ, რომელიც  არ იყო ინფორმირებული სოციალური დ ...
სოციალური დახმარება

სოციალური დახმარება

სახალხო დამცველის აპარატისთვის ცნობილი გახდა სოციალურად დაუცველი, უმუშევარი, მრავალშვილიანი გ.წ. -ს ოჯახის მძიმე საცხოვრებელი პირობების შესახებ.   აპარატის თანამშრომლის მიერ ინფორმაცია მიეწოდა სს ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი გ.ხ. ჯანმრთელობისა და ეკონომიური მდგომარეობიდან  გამომდინარე საჭიროებდა უფასო ეტლს. სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელმა გაუწია კონსულტაცია ეტლის მისაღება ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლება

სახალხო დამცველის აპარატისთვის ცნობილი გახდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანის მ.ა.-ს ოჯახს არ ჰქონდა ინფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაბა მესტიაში არსებული სარეაბი ...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლება

სახალხო დამცველის აპარატს  მომართა  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ი.ა.-ს მშობელმა. მის ონკოპაციენტ შვილს, სრულწლოვნების ასაკის  მიღწევის გამო, შეუწყდა ონკოლოგიურ დაავადებათა მქონე ...
სოციალური დახმარება

სოციალური დახმარება

2022 წლის სექტემბრის თვეში დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს წარმომადგენლებმა პროექტის „კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ ფარგლებში შეხვედრები ჩაატარეს სამეგრელოს ...
საგზაო უსაფრთხოება

საგზაო უსაფრთხოება

2022 წლის ივნისის თვეში დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს წარმომადგენლებმა პროექტის „კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ ფარგლებში შეხვედრები ჩაატარეს ფარგლებში რაჭა ...
საგზაო ინფრასტრუქტურა

საგზაო ინფრასტრუქტურა

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს მიერ მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იდლიანში იდენტიფიცირებული იქნა საგზაო ინფარსტრუქტურის პრობლემა (საქმე № 71475/19, № 5645/20) ...
სათანადო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

სათანადო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირის თ. ლ.-ს სათანადო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი. კერძოდ, სახლი, რომელშიც ცხოვრობდა აღნიშნული პირი არასრულწლოვან შვილთან ...
ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის უფლება

ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის უფლება

2020 წლის მარტში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს მიერ იდენტიფიცირებული იქნა თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული და დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარ ...
განათლების ხელმისაწვდომობა

განათლების ხელმისაწვდომობა

2019 წლის 11 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველის აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს სამცხე-ჯავახეთის ოფისისთვის ცნობილი გახდა, რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზარვეთის საჯარო სკოლაში სწავლის ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)