სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტი

ხანდაზმულ პირთა უფლებები

ხანდაზმულ პირთა უფლებები

2022 წლის 17 ივნისს, საქართველოს სახალხო დამცველის მონიტორინგის ჯგუფმა კახეთში, სიღნაღის რაიონში მდებარე, წნორის ხანდაზმულთა სახლის, ა(ა)იპ „ხანდაზმულთა სავანე ბეთელის“ მონიტორინგი გა ...
ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება - ნარჩენების მართვა

ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება - ნარჩენების მართვა

საქართველოს სახალხო დამცველმა მოქალაქეთა კოლექტიური მომართვის საფუძველზე შეისწავლა ქ. ბათუმში, თამარის დასახლებაში ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ნარჩენების განთავსების საკითხი. საქ ...
ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება - სამშენებლო სფერო

ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება - სამშენებლო სფერო

საქართველოს სახალხო დამცველი ბოლო წლებში აქტიურად ადევნებს თვალს და ეხმიანება ისეთ პრობლემებს, რომლებიც დაკავშირებულია დიდი ქალაქების, მათ შორის, თბილისის, აქტიურ, ქაოტურ და სპონტანურ განაშენიანებასთა ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)