თანასწორობის დეპარტამენტი

მხარდაჭერის ინსტიტუტის რეფორმა

მხარდაჭერის ინსტიტუტის რეფორმა

2022 წლის 25 ოქტომბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარეს, რამდენადაც სანოტარო მოქმედებაში ჩართვის წინაპირობად ნოტარიუსმა გა ...
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭების სამედიცინო მოდელის ცვლილება

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭების სამედიცინო მოდელის ცვლილება

განმცხადებელის მითითებით, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსი განსაზღვრის შესახებ სამედიცინო კლინიკის მიერ გაცემულ სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის დასკვნაში, აღნიშნულია, რომ, როგორც მკვეთრად გამოხატული შ ...
სექსუალური შევიწროება

სექსუალური შევიწროება

საქმის ფაქტობრივი გარემოებების თანახმად, კოლეგის მხრიდან ადგილი ჰქონდა განმცხადებლის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქცევას, კერძოდ, სექსუალური შინაარსის სმს შეტყობინებების გაგზავნას. რეაგირების მოთხოვნით ...
ქალი ფეხბურთელების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლება

ქალი ფეხბურთელების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლება

2021 წლის 21 დეკემბერს მივმართეთ ფეხბურთის ფედერაციას, ქალი ფეხბურთელების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლების, ასევე შრომის უფლების დაცვის მიზნით, შემოიღოს რეგულაციები, რომელთა დარღვევისა ...
შრომით ურთიერთობაში სავარაუდო დისკრიმინაცია

შრომით ურთიერთობაში სავარაუდო დისკრიმინაცია

განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ მას შემდეგ რაც მან გამოთქვა სურვილი, რომ ორგანიზაციაში მისი შრომის პირობები შეცვლილიყო, მათ შორის, გაზრდილიყო მისი ანაზღაურება, დამსაქმებელმა დაიყო მისი შევიწროება (საქმე ...
სექსუალური შევიწროება

სექსუალური შევიწროება

საქმის ფაქტობრივი გარემოებების თანახმად, კოლეგის მხრიდან ადგილი ჰქონდა  განმცხადებლის მიმართ არასასურველი და შეურაცხმყოფელი სექსუალური ხასიათის ვერბალურ ქცევას, რომელმაც დაამცირა და შეურაცხყოფა მ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)