გენდერის დეპარტამენტი

ქალის მიმართ ძალადობის შემთხვევაზე დაზარალებულად და ბრალდებულად ცნობა

ქალის მიმართ ძალადობის შემთხვევაზე დაზარალებულად და ბრალდებულად ცნობა

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტი 2023 წლის 2 მარტიდან სწავლობს მ. მ.-ს მიმართ განხორციელებული უფლებადარღვევის ფაქტს. მ. მ.-ს განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ მის მიმართ ა ...
სისხლის სამართლის საქმეზე ექსპერტიზის დასკვნის მომზადების გაჭიანურება

სისხლის სამართლის საქმეზე ექსპერტიზის დასკვნის მომზადების გაჭიანურება

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2023 წლის 26 იანვრიდან სწავლობდა ქ. ც.-ს ინტერესების დამცველი ადვოკატის, ე. მ.-ს განცხადებას სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ადვოკატის გან ...
იძულებითი ნიშნობის საქმეზე არასათანადო რეაგირების განხორციელება

იძულებითი ნიშნობის საქმეზე არასათანადო რეაგირების განხორციელება

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2023 წლის 20 იანვრიდან სწავლობს ანონიმური წყაროს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას  12 წლის გოგოს შესაძლო იძულებითი ნიშნობის შესახებ. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირები ...
ოჯახში შესაძლო ძალადობის საქმეზე გამოძიების დაწყება

ოჯახში შესაძლო ძალადობის საქმეზე გამოძიების დაწყება

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2022 წლის 21 მარტიდან სწავლობდა  შშმ პირის, თ. ა.-ს განცხადებას მის მიმართ განხორციელებული ოჯახში შესაძლო ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. განმცხადებლის თქმ ...
არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობის პრევენცია

არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობის პრევენცია

2022 წლის 13 თებერვალს სახალხო დამცველის აპარატს ანონიმური წყარომ აცნობა, რომ 16 წლის ა. ქ. შესაძლო ქორწინების იძულების მსხვერპლი იყო მამის მხრიდან. არასრულწლოვანს დაქორწინება არ სურდა, რის გამოც მამა ...
არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობის პრევენცია

არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობის პრევენცია

2022 წლის 10 მარტს ანონიმურმა წყარომ სახალხო დამცველის აპარატს ინფორმაცია მიაწოდა 14 წლის ა. მ.-ს მიმართ განხორციელებული შესაძლო ქორწინების იძულების ფაქტთან დაკავშირებით. ანონიმური წყაროს ინფორმაციით, ...
ოჯახში ძალადობის შემთხვევების პრევენცია

ოჯახში ძალადობის შემთხვევების პრევენცია

2021 წლის 22 ოქტომბერს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ანონიმურმა წყარომ აცნობა, რომ თ. ა. არასრულწლოვანი შვილების თანდასწრებით სისტემატიური ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი იყო მეუღ ...
ოჯახში შესაძლო ძალადობის ფაქტებზე დაზარალებულად და ბრალდებულად ცნობა, საქმის ყოველმხრივი გამოძიება

ოჯახში შესაძლო ძალადობის ფაქტებზე დაზარალებულად და ბრალდებულად ცნობა, საქმის ყოველმხრივი გამოძიება

2021 წლის 22 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ი. ჭ.-მ განცხადებით მომართა, რომელშიც აღნიშნავდა, რომ მის მიმართ განხორციელებულ ოჯახში შესაძლო ძალადობის ფაქტებზე საქართველოს შინაგან საქმე ...
ქალის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე დაზარალებულად და ბრალდებულად ცნობა, სისხლის სამართლის საქმის მასალების სრულყოფილად გადაცემა, ქალის მიმა ...

ქალის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე დაზარალებულად და ბრალდებულად ცნობა, სისხლის სამართლის საქმის მასალების სრულყოფილად გადაცემა, ქალის მიმა ...

2021 წლის აგვისტოში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს  მ.თ.-მ განცხადებით მომართა და აცხადებდა, რომ მის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე გამოძიება 2020 წლის მარტის თვიდან მიმდ ...
დაზარალებულის მიერ ოჯახში ძალადობის საქმეზე სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობის უფლება

დაზარალებულის მიერ ოჯახში ძალადობის საქმეზე სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობის უფლება

2022 წლის 23 იანვარს სახალხო დამცველის აპარატს მომართა მოქალაქე ი. ტ.-მ, რომელიც სახალხო დამცველის რწმუნებულთან საუბრისას აღნიშნავდა, რომ   ოჯახში შესაძლო ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებ ...
ქალის გარდაცვალების საქმეზე დაზარალებულის უფლებამონაცვლედ ცნობა

ქალის გარდაცვალების საქმეზე დაზარალებულის უფლებამონაცვლედ ცნობა

2022 წლის 8 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველს დახმარების თხოვნით მომართა მოქალაქე თ. ლ.-მ, რომელიც აცხადებდა, რომ მისი 19 წლის შვილი, ს. ბ. საკეისრო კვეთის დროს გარდაიცვალა. თ. ლ. აღნიშნავდა, რომ გა ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)