Տեղեկատվություն

Ժողովրդական պաշտպանը դիմել է «ՀԻԻԱ Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնին»՝ դիմորդի համար լրացուցիչ քննություն նշանակելու առաջարկությամբ

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը անօրինական է համարել «ՀԻԻԱ Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնի» որոշումը դիմորդներից մեկին թույլ չտալ մասնակցել լրացուցիչ քննությանը և 2023 թվականի օգոստոսի 16-ին դիմել է Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնին, որով պահանջել է՝ Ս.Բ.-ին բարձրագույն կրթության իրավունք ապահովելու համար անհապաղ նշանակել պատմության քննություն։

Քննվող գործի ուսումնասիրության արդյունքում Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը պարզել է, որ «Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնը» պատմության լրացուցիչ թեստին դիմորդի ընդունելության հարցը քննարկելիս խախտել է արդար վարչարարության սկզբունքը և «լավ կառավարման» սկզբունքը և ողջամիտ ժամկետում դիմողին տեղեկատվություն չի տրամադրել պատմության լրացուցիչ թեստի ամսաթվի մասին:

Ժողովրդական պաշտպանը կարծում է, որ վարչական մարմինը դեռ ժամանակ ունի՝ ապահովելու դիմորդի բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունքը և ի կատար ածելու Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի վարչական գործերի կոլեգիայի՝ 2023 թվականի հուլիսի 27-ին կայացրած ժամանակավոր որոշումը։ Նշված գործողությանը խոչընդոտող օբյեկտիվ փաստական ​​և իրավական հանգամանքներ չկան։

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը կոչ է անում վարչական մարմնին գործել օրենքի պահանջներին լիովին համապատասխան և պատշաճ կերպով տեղեկացնել նրանց, ում շահերը կարող են շոշափել որոշումը՝ հետագայում իրավունքների սահմանափակման յուրաքանչյուր դեպք քննարկելիս1

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)