Մարդու իրավունքների պաշտպանին hայտարարությամբ/բողոքով դիմում

Մարդու իրավունքների պաշտպանին hայտարարությամբ/բողոքով դիմում

Համաձայն «Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրգանական օրենքի 141-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության «ա» ենթակետի և «Խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի` Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանը դիտարկում է այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կամ անձանց խմբի հայտարարությունը կամ բողոքը, որն իրեն խտրականության զոհ է համարում:

Եթե համարում եք, որ ձեր նկատմամբ խտրականություն է կիրառվել, խնդրում ենք՝ ներբեռնեք ստորև բերված ձևաթուղթը, լրացրեք այն, տպեք և ներկայացրեք հետևյալ հասցեով (կախված ձեր գտնվելու վայրից)։

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)