Բաժանմունքի մասին

Միջազգային հարաբերությունների վարչություն

Վարչությունը Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի առաջին կառուցվածքային ստորաբաժանումն է: Իր գործառույթներն իրականացնելիս, Վարչությունը գործում է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի անունից: Վարչությունը հաշվետու է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի և Մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջին տեղակալի առջև, որոնք օրենքով սահմանված կանոններին համապատասխան իրականացնում են նրա նկատմամբ պաշտոնական վերահսկողություն: Վարչության նպատակն է ամրապնդել Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի հեղինակությունը միջազգային ասպարեզում և կապեր հաստատել տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ և այլ երկրների օմբուդսմենների/մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների հետ:

Վարչության գործառույթներն են.

 • միջազգային հարաբերություններին մասնակցության ռազմավարական տեսլականը մշակել և ապահովել դրա իրականացումը.
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի/Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի հարաբերությունների կազմակերպում և միջազգային, օտարերկրյա իրավապաշտպան հաստատությունների և դիվանագիտական առաքելությունների հետ համակարգում,

Ապահովել Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի ներկայացուցչությունը և ակտիվ ներգրավվածությունը Մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների և օմբուդսմենների ասոցիացիաներում,

 • Համակարգել, մշակել, թարմացնել և եռամսյակային կտրվածքով տեղեկատվություն տրամադրել՝ Մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների և օմբուդսմենի ասոցիացիաների համար մատչելի ռեսուրսների վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկություններ նույն ասոցիացիաների գործունեության և մանդատների մասին:
 • Երկրի ներսում/երկրի սահմաններից դուրս Մարդու իրավունքների պաշտպանի/Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի կողմից պլանավորված միջազգային միջոցառումների (համաժողովների, շնորհանդեսների, աշխատանքային հանդիպումների և այլն) պլանավորում, կազմակերպում և գործընթացում ներգրավված այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգում,
 • Արտասահմանյան պատվիրակությունների և ներկայացուցչությունների ընդունելության կազմակերպում, արձանագրային գործունեության իրականացում և, անհրաժեշտության դեպքում, այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգում, այդ թվում` պատվիրակների և անհատ անձանց ընդունելության և մեկնումի ապահովում` համաձայն պետական արձանագրության պահանջների:
 • Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի այլ աշխատակիցների արդյունավետ հարաբերությունները միջազգային և տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ.
 • Տեխնիկական աջակցություն Մարդու իրավունքների պաշտպանին և տեղակալներին՝ տարբեր կոնֆերանսների, միջազգային միջոցառումների, համաժողովների և աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում, ինչպես նաև՝ անհրաժեշտության դեպքում զեկույցների պատրաստում:
 • Միջազգային այցերի և միջոցառումների ընթացքում տեղի ունեցող թերությունների ժամանակին հայտնաբերում և համապատասխան արձագանք,
 • Անձնակազմի գործուղումների և այցերի կազմակերպում և դյուրացում, ներառյալ համապատասխան հրավիրող կազմակերպությունների հետ կապը, այլ տեխնիկական աջակցություն,
 • Եռամսյակային տեղեկատվական զեկույցների/տեղեկագրերի պատրաստում՝ վարչակազմի աշխատակիցների միջազգային այցելությունների և միջազգային հարաբերությունների հարցերի վերաբերյալ.
 • Համակարգել միջազգային կազմակերպություններին ներկայացվելիք զեկույցների պատրաստման աշխատանքները, որոնք կապված չեն երկրորդական և լրացուցիչ վերլուծությունների իրականացման հետ.
 • Բացահայտել միջազգային դրամաշնորհներին/նախագծերին ներգրավվելու հնարավորությունները և տեղեկատվություն տրամադրել ղեկավարությանը.
 • Միջազգային գործընկերների հետ երկկողմ համաձայնագրերի և մեմորանդումների կնքման վերաբերյալ համապատասխան նախաձեռնությունների և նախագծերի ներկայացում, երկկողմ կամ բազմակողմ մեմորանդումների և գործողությունների ծրագրերի իրականացման համակարգում,
 • Ստորաբաժանման գործունեության առանձնահատկություններից բխող այլ գործառույթների իրականացում:
Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)