Հասարակայնության հետ կապերի և միջոցառումների կազմակերպման բաժանմունք

Հասարակայնության հետ կապերի և միջոցառումների կառավարման վարչություն

Վարչությունը Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի առաջին կառուցվածքային ստորաբաժանումն է: Իր գործառույթներն իրականացնելիս՝ վարչությունը գործում է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի անունից: Վարչությունը հաշվետու է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանին, որը իրականացնում է դրա նկատմամբ պաշտոնական վերահսկողություն՝ օրենքով սահմանված կանոններին համապատասխան: Վարչության նպատակն է ընդլայնել Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի նկատմամբ իրազեկությունը, գործարար համբավը և վստահությունը: Ինչպես նաեւ հասարակության և Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի միջեւ արդյունավետ հաղորդակցության ապահովումը:

Վարչության գործառույթներն են.

 • Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի/Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի աշխատակիցների և զանգվածային լրատվության միջոցներն միջև արդյունավետ հաղորդակցության ապահովում.
 • Տեղեկատվական քաղաքականության մշակում և Մարդու իրավունքների պաշտպանին/Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալին ներկայացում,
 • Մամլո ասուլիսների և ճեպազրույցների կազմակերպում, դրանց մասնակցելու լրագրողներին հրավիրելը և համապատասխան նյութերի տրամադրում;
 • Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի աշխատանքին վերաբերող տեղեկատվությունը ժամանակին և համապատասխան ձևով տրամադրել հասարակությանը/շահագրգիռ կողմերին (շարունակական աշխատելով այդ ձևերի ճշգրտման վրա),
 • Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի այլ աշխատակիցների զանգվածային լրատվության միջոցներում ելույթների ձայնագրում և արխիվացում,
 • Զանգվածային լրատվության միջոցների ամենօրյա մոնիթորինգ և հետաքրքիր տեղեկատվության տարածում Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի ներքին ցանցում,
 • Պատրաստել զանգվածային լրատվության միջոցների մամլո հաղորդագրությունները և տարածել տարբեր կառավարական և ոչ կառավարական տեղական և միջազգային կազմակերպություններին,
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի կայքում ժամանակին հրապարակել տեղեկատվությունը,
 • Սոցիալական մեդիայի կառավարում, տեղեկատվության (տեքստերի, տեսանյութերի, լուսանկարների, ինֆոգրաֆիկայի, հարցումների և այլնի) սոցիալական ցանցերի ձեւաչափին համապատասխան ձեվով մշակում և տեղադրում,
 • Համապատասխան արձագանքել սոցիալական ցանցերով քաղաքացիներից ստացված հաղորդագրություններին, այդ թվում' վերաբերվող Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությանը,
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի միջոցառումների կազմակերպում, հրավիրված անձանց սահմանում և հրավիրում և միջոցառումների հաջող իրականացման նպատակով՝ բոլոր համապատասխան ստորաբաժանումների գործունեության համակարգում.
 • Պետական մարմինների, ոչ պետական սեկտորի, լրատվամիջոցների, միջազգային կազմակերպությունների (ներառյալ թեմատիկ խմբերի) ներկայացուցիչների կոնտակտային տվյալների բազայի ստեղծում և անընդհատ թարմացում;
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի համար Վրաստանի ողջ տարածքում հանրային հանդիպումների, հանրային դասախոսությունների/հանրահավաքների կազմակերպում;
 • Լրագրողների հետ շփում սոցիալական ցանցերում կամ ոչ ֆորմալ պայմաններում` Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից իրականացվող կամ ծրագրված գործունեության վերաբերյալ ժամանակին տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով,
 • Հասարակության և լրատվության հետ կապերի համար ուղեցույցների հաստատում (զգեստ, պատկերացում, սոցիալական ցանցեր այլն)
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի/Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի գործունեությունը ստեղծագործական եղանակներով ներկայացնել լայն հասարակությանը,
 • Իրականացվող գործունեության և միջոցառումների արդյունավետության գնահատում և դրանցում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության գնահատում,
 • Ստորաբաժանման գործունեության առանձնահատկություններից բխող այլ գործառույթների իրականացում:
Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)