Վարչական և ֆինանսական վարչության մասին

  • Ապահովում է գրասենյակին պատկանող նյութական արժեքների կենտրոնացված հաշվառումը,
  • Վերահսկում է աշխատակազմի հաշվեկշռում առկա նյութական արժեքների պահպանությունը;
  • Ապահովում է Գրասենյակի ֆինանսական տնտեսության ճշգրիտ կառավարում և մանրամասն վերլուծություն, առկա թերությունների վերացման համար համապատասխան առաջարկությունների պատրաստում,
  • վերահսկում է Գրասենյակի ֆինանսական և նյութական ակտիվների և պասիվների հաշվառումը և հաշվետվությունը, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների վերլուծությունը և վերանայումը, առկա թերությունների վերացման վերաբերյալ առաջարկների մշակում.
  • Ճշտում է տարվա ընթացքում Գրասենյակի կողմից գնվելիք ապրանքների քանակը,
  • Ղեկավարում է մրցույթի հայտարարման ընթացակարգը և համագործակցում է մրցութային հանձնաժողովների հետ.
  • Պատրաստում է մրցույթի փաստաթղթերը, մրցութային պայմանագրերը մրցույթում շահած իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ և դրանք ներկայացնում է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալին, ստուգում է մրցութային պայմանագրի կատարումը,
  • Իրականացնում է հաշվապահական հաշվառման գործող համակարգի տեխնիկական և մեթոդական կատարելագործման ժամանակակից ստանդարտների համապատասխան միջոցառումներ,
  • Սահմանում է կառավարման բյուջեի նախագիծը,
  • Վերահսկում է Գրասենյակի բյուջեի ծախսային մասը, կազմում է եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվություններ,
Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)