Տեղեկատվություն

Տեղահանվածների, էկոմիգրանտների և փախստականների ապրուստի միջոցների ապահովման գործակալությունը նախատեսել է Ժողովրդական պաշտպանի հանձնարարականը

ՀԻԻԱ Փախստականների, էկոմիգրանտների և ապրուստի միջոցների ապահովման գործակալությունը նախատեսել է Ժողովրդական պաշտպանի հանձնարարականը և անվտանգ միջավայրում վերաբնակեցրել էկոներգաղթյալ ընտանիքին, որի տունը վնասվել է բնական իրադարձությունների հետևանքով։

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակում գործի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ վերաբնակեցման նախնական քննարկման ժամանակ հարկադիր վերաբնակեցման, էմիգրանտների և ապրուստի միջոցների գործակալությունը տեղեկություն չի ունեցել դիմողի բնակության վայրի մերձակայքում տեղի ունեցող երկրաբանական գործընթացների մասին, որը վտանգ էր ներկայացնում ընտանիքի կյանքին և առողջությանը:

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը դիմել է գործակալությանը` դիմումատուի բնակավայրի մերձակայքում երկրաբանական իրավիճակն ուսումնասիրելու և նոր, հիմնավորված որոշում ընդունելու առաջարկությամբ։

Ժողովրդական պաշտպանի առաջարկության հիման վրա հարկադիր վերաբնակների, էկոմիգրանտների և ապրուստի միջոցների ապահովման գործակալությունը վերսկսել է դիմումատուի ընտանիքի վերաբնակեցման գործը, ինչպես նաև խնդրել է Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալությանը հետաքննել, թե որքանով են վտանգ ներկայացնող ընթացիկ երկրաբանական գործընթացները դիմողի բնակության կայունությանը և երկրաբանական գնահատման արդյունքում էկոներգաղթյալ ընտանիքի վերաբնակեցմանը, նա օգտակար որոշում է կայացրել:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)