Հատուկ հաշվետվություններ

Հատուկ զեկույց՝ Վրաստանի խորհրդարանի 2020 թվականի հունիսի 29-ի բանաձևում արտացոլված առաջադրանքների կատարման վիճակի մասին

Ժողովրդական պաշտպանի հատուկ զեկույցում մանրամասնորեն գնահատված է՝ Վրաստանում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին, Ժողովրդական պաշտպանի 2019 թվականի զեկույցի հիման վրա, խորհրդարանի 2020 թվականի հունիսի 29-ի որոշմամբ, պետական ​​գերատեսչություններին տրված առաջադրանքների կատարման վիճակը։ Հաշվետվությանը կցվում է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից խորհրդարանական առաջադրանքների կատարման կարգավիճակը նկարագրող հավելված:

Ժողովրդական պաշտպանը 2019 թվականի խորհրդարանական զեկույցում 335 առաջարկություն է ուղղել պետական ​​գերատեսչություններին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Վրաստանի խորհրդարանը նախատեսել է այդ հանձնարարականների մոտ 78,5%-ը և դրանց կատարումը ապահովելու նպատակով տվել է 305 առաջադրանք:

Բանաձևում խորհրդարանը չի արտացոլել Ժողովրդական պաշտպանի 2019 թվականի խորհրդարանական զեկույցի 45 առաջարկությունները։ Խորհրդարանի 2020 թվականի հունիսի 29-ի և 2019 թվականի սեպտեմբերի 20-ի որոշման համեմատության հիման վրա կարելի է ասել, որ Ժողովրդական պաշտպանի առաջարկությունները, որոնք խորհրդարանի կողմից արտացոլված չեն եղել և՛ 2019 և՛ 2020 թվականներին, թեմաների առումով նման են. Մասնավորապես, այս առաջարկությունների հիմնական նպատակն էր պաշտպանել քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավունքները, բարելավել ԼԳԲՏ+ համայնքի իրավական կարգավիճակը, ապահովել սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների հարցերի վերաբերյալ կրթությունը, ինչպես նաև կրոնական ուսանողների պաշտպանությունը կրոնական ինդոկտրինացիայից: Առաջարկությունների մի զգալի մասն ուղղված է եղել նաև իրավապահ մարմինների թափանցիկության բարձրացմանը։

Ժողովրդական պաշտպանի հատուկ հաշվետվության համաձայն՝ պետական ​​գերատեսչությունների գործունեության արդյունքում հանձնարարված խնդիրների 20.2%-ը գնահատվել է կատարված, 17.6%-ը՝ մասնակի, 59.9%-ը՝ անավարտ։ Նշենք, որ հանձնարարականների 2,2%-ը չի կատարվել գերատեսչություններից անկախ պատճառներով։ Ժողովրդական պաշտպանի խոսքով, չնայած այն բանին, որ Վրաստանի խորհրդարանը բանաձևում արտացոլել է Ժողովրդական պաշտպանի առաջարկությունների մեծ մասը և այն պետական ​​մարմինների համար դարձել է պարտադիր, դրանց կատարման վիճակը անբավարար է։

Վրաստանի խորհրդարանը, Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի տարեկան զեկույցի հիման վրա որոշում է ընդունում. Այս ակտով խորհրդարանը գնահատում է Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի զեկույցը երկրում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի վերաբերյալ և պետական ​​մարմիններին հանձնարարում է իրականացնել Ժողովրդական պաշտպանի զեկույցում ներկայացված առաջարկությունները։ Խորհրդարանի կողմից առաջադրանքների հանձնարարումը խորհրդարանի վերահսկողության տակ է դնում Ժողովրդական պաշտպանի կողմից տրված հանձնարարականների կատարումը։ Այդ նպատակով Մարդու իրավունքների և քաղաքացիական ինտեգրման խորհրդարանական հանձնաժողովը վերահսկում է գերատեսչությունների կողմից խորհրդարանի առաջադրանքների կատարումը:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)