Այլընտրանքային հաշվետվություններ

Ժողովրդական պաշտպանը այլընտրանքային զեկույց է ներկայացրել ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեին

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը այլընտրանքային զեկույց է ներկայացրել ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեին 74-րդ նախադասաշրջանային աշխատանքային հանդիպման համար։ Ժողովրդական պաշտպանի փաստաթուղթը արձագանքում է Վրաստանի 3-րդ պարբերական զեկույցին և գնահատում տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման վիճակը երկրում։ Ժողովրդական պաշտպանի զեկույցում քննարկվում են տեղահանվածների վերաբնակեցման խնդիրը, աշխատանքային օրենսդրության թերությունները և հաշմանդամների զբաղվածությունը, երեխաների իրավական կարգավիճակը (վաղ ամուսնություն, երեխաների համար բարենպաստ արդարադատություն, երեխաների խնամքի և սոցիալական վերականգնման ծրագիր, փողոցում ապրող և/կամ աշխատող անչափահասների և պետական ​​խնամքի տակ գտնվող երեխաներ), նպատակաուղղված սոցիալական աջակցության ծրագրի թերությունները, աղքատությունը և երեխաների բաժանումը կենսաբանական ընտանիքներից, անվճար սննդի ծրագրի իրականացումը, առողջության առաջնային պահպանման ենթակառուցվածքների վիճակը, «Գյուղի բժիշկ» ծրագրի շրջանակներում վերարտադրողական առողջության մարտահրավերներ, բնակարանի իրավունքի վերաբերյալ պետական ​​քաղաքականություն և օրենսդրություն, սոցիալական բնակարանների պայմաններ, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անհատների վիճակը (հոգեկան առողջության օրենսդրության և քաղաքականության փաստաթղթերի բացերը և պրակտիկայում առկա մարտահրավերները), կրթություն (դադարեցում) և ուսանողի կարգավիճակի կասեցում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և ազգային փոքրամասնությունների համար ներառական կրթություն, մարդու իրավունքների կրթություն): ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների հանձնաժողովի նախնական նիստում ընդունվել է հարցերի ցանկ, որոնց պատասխանները պետք է տան Վրաստանի իշխանությունները։ Ժողովրդական պաշտպանը ՄԱԿ-ի կոմիտեի նախընտրական աշխատանքային խմբին առաջարկել է հարցերի ցանկ, որոնք Ժողովրդական պաշտպանի դիրքորոշմամբ առաջարկվում է արտացոլվել հարցերի ցանկում և դառնալ հանձնաժողովի քննարկման առարկա՝ քննարկման ընթացքում։ ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտեն Վրաստանին առնչվող հարցերի ցանկը կստանա այս տարվա մարտի 4-ից 8-ը նախատեսված փակ նիստում, և Վրաստանի կառավարությանը կսահմանի դրանց գրավոր պատասխանները: Դրանից հետո Վրաստանի զեկույցը կքննարկվի կոմիտեի հաջորդ նիստում։

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)