Նորություններ

Մայիսի 1-ը աշխատավորների միջազգային օրն է

Մայիսի 1-ը աշխատավորների միջազգային օրն է։ Այս օրը խորհրդանշում է աշխատողների շարունակական պայքարը արժանապատիվ աշխատանքային պայմանների համար։

Վրաստանում, ինչպես շատ այլ երկրներում, աշխատողները շարունակում են պայքարել արժանապատիվ և անվտանգ աշխատանքային պայմաններ ապահովելու համար։ Երկրում մարտահրավեր է մնում արժանապատիվ կյանքի համար անհամաչափ ցածր վարձատրությունը: Եկամուտների ծառայության պաշտոնական վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կենսապահովման նվազագույնից ցածր աշխատավարձ է ստացել 24984 ֆիզիկական անձ, այդ թվում՝ 100 լարիից պակաս (ներառյալ հարկերը) ստացած 6621 հոգի։ Մոտ 127000 աշխատող ստանում է միջին ամսական աշխատավարձի 60%-ից պակաս աշխատավարձ։[1]

2023-2024 թվականներին Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը բացահայտել է, որ որոշ մունիցիպալիտետներում ստեղծված մշակութային հաստատություններում աշխատող անձանց աշխատանքային պայմանագրերը չեն համապատասխանում Աշխատանքային օրենսգրքի պահանջներին և անհիմն սահմանափակում են վարձու արձակուրդից օգտվելու աշխատողների իրավունքը։[2]

Բացահայտվել են նաև տարեցների երկարատև խնամքի հաստատություններում աշխատող անձանց աշխատանքի իրավունքի սահմանափակման փաստերը։ Մարտահրավեր է նաև քրեակատարողական հիմնարկում աշխատող դատապարտյալների աշխատանքային իրավունքների պատշաճ իրացման հարցը։ Նշված փաստերին համապատասխան արձագանքելու համար, Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը դիմել է ՀԻԻԱ Աշխատանքի տեսչական ծառայությանը:

Աշխատանքային հարաբերություններում ենթադրյալ խտրականության դեպքերը դեռևս մարտահրավեր են։ 2023 թվականին Ժողովրդական պաշտպանը քննարկել է գործատուների կողմից արհմիությունների և նրանց անդամների իրավունքների ոտնահարման և արհմիությանը պատկանելու հիմքով ենթադրյալ խտրականության դեպքերը։ Հաշվի առնելով ընդգծված խնդրահարույց միտումները՝ 2023 թվականի սեպտեմբերի 4-ին Ժողովրդական պաշտպանը մի շարք առաջարկություններ է ուղղել Արհմիության աշխատանքի տեսչական ծառայության գլխավոր տեսուչին առընթեր խորհրդատվական խորհրդին, այդ թվում՝ կոչ արել մշակել մասնագիտական ​​միությանը պատկանելու հիմքով խտրականության կանխարգելման ուղեցույցներ: Բացի այդ, հատկանշական է, որ Ժողովրդական պաշտպանը քննարկել է բոլոր երեք հարթակային գործունեության մեջ («Բոլտ», «Գլովո», «Վոլտ») ներգրավված անձանց գործերը և սահմանել համապատասխան իրավական չափորոշիչներ։

Բացի այդ, 2023 թվականին Ժողովրդական պաշտպանը ներկայացրել է դատարանի ընկերոջ կարծիքները տարիքային և տարբեր կարծիքների վերաբերյալ խտրականության դեպքերի վերաբերյալ, և դատարանին տրամադրվել է աշխատանքային իրավական հարաբերություններում ենթադրյալ խտրականությունը հայտնաբերելու թեստ/չափանիշներ, խտրականության հետ կապված գործերով ապացուցման բեռի բաշխման կանոնը և տարբեր միջազգային կառույցների գործելակերպը։

Խնդիր է մնում հաշմանդամների աշխատանքի իրավունքի իրացումը, նրանց մրցունակության բարձրացումը և աշխատանքի բաց շուկայում զբաղվածությունը։ Ինչպես նաև, գործող աշխատանքային օրենսդրության համաձայն, հղիության, ծննդաբերության և երեխայի խնամքի համար ծնողական արձակուրդի փոխհատուցման հարցը կախված է մասնավոր գործատուի կամքից, ինչը Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը հակասահմանադրական է համարում։[3] Այս առումով ողջունելի է, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից հանրային դպրոցների ուսուցիչների ծննդաբերության արձակուրդը դարձավ վճարովի։

Երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը պետք է ներառի մարդու իրավունքների պաշտպանության չափանիշների առաջանցիկ ամրապնդումը, որի ցուցիչներից է ներպետական ​​օրենսդրության ներդաշնակեցումը միջազգային իրավական ակտերին։ Այս ուղղությամբ կարևոր է պլանավորել և ժամանակին իրականացնել Եվրոպական սոցիալական խարտիայի նորմերին միանալու գործընթացը, որոնք մինչ այժմ չեն ճանաչվել, հատկապես Եվրոպական սոցիալական խարտիայի այն հոդվածների պարտադիր ճանաչումը, որոնք ապահովում են աշխատողների անվտանգությունը և առողջ աշխատանքային պայմաններ, աշխատանքի արդար վարձատրություն և լրացուցիչ երաշխիքներ ստեղծելու աշխատող կանանց մայրության իրավունքի պաշտպանության համար։[4]

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանը կոչ է անում բոլոր պատասխանատու մարմիններին արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել աշխատողների աշխատանքային իրավունքները պատշաճ իրացնելու համար։


[1] Տեղեկությունը հասանելի է <www.rs.ge/statistics >

[2] Տես. Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի առաջարկությունը https://shorturl.at/oIQ03

[3] Տես. Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի 2022 թվականի մայիսի 6-ի թիվ 1698 Սահմանադրական հայցն ընդդեմ Վրաստանի խորհրդարանի. հասանելի է. https://shorturl.at/rvTW1

[4] Եվրոպական սոցիալական խարտիայի 3-րդ հոդված, 4-րդ հոդվածի առաջին պարբերություն և 8-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ պարբերություններ:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)