Նորություններ

Մունիցիպալիտետների գենդերային իրավահավասարության քաղաքականության գնահատում

Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակը հատուկ զեկույց է պատրաստել մունիցիպալիտետներում գենդերային իրավահավասարության քաղաքականության վերաբերյալ։ Հետազոտությունը գնահատում է տեղական մակարդակում կանանց իրավական վիճակը, օժանդակ մեխանիզմների առկայությունը, նրանց ներգրավվածությունն ու մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացում:

Հետազոտության ուղղությունն էր համայնքային մակարդակում գենդերային իրավահավասարության խորհուրդների գործունեությունը և դրանց գործունեության հիմնական առանձնահատկությունները, առկա քաղաքականության փաստաթղթերը, տարանջատված տվյալները և բյուջետային խնդիրները, կանանց իրավունքներին աջակցող մեխանիզմները, ինչպես նաև կանանց ներգրավվածությունն ու մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացում:

Փաստաթուղթը վերլուծում է համապատասխան միջազգային չափանիշները և տեղական մակարդակում առկա օրենսդրական, քաղաքական և ինստիտուցիոնալ շրջանակները, ներառյալ տեղեկատվություն ֆոկուս խմբերից:

Ի տարբերություն նախորդ տարիների գործող պլանների, գործող գենդերային իրավահավասարության գործողությունների ծրագրերը ճշգրտվել և ավելի շատ հարմարեցվել են տեղական կարիքներին, սակայն խնդիրն այն է, որ մունիցիպալիտետների զգալի մասը չի իրականացրել իրականացման գնահատում/վերլուծություն: Գենդերային իրավահավասարության խորհուրդների արդյունավետ գործունեության համար կան մի շարք խոչընդոտներ, ներառյալ որոշում կայացնողների և գործադիր մարմինների խորը գիտելիքներն ու փորձը, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսները:

Հետազոտության արդյունքում մշակվել են առաջարկություններ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար, որոնք կարևոր կլինի հաշվի առնել գենդերային անհավասարության և գենդերային անզգայուն մոտեցումների լուծման համար:

Մունիցիպալիտետներում գենդերային իրավահավասարության քաղաքականության վերաբերյալ հատուկ զեկույց է պատրաստվել Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի կողմից՝ ՄԱԿ-ի Կանանց կազմակերպության հետ համագործակցությամբ և Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ։

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)